ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

24/05/2022 20:42 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας

Θα γίνει η παρουσίαση των νομικών πτυχών της διαμεσολάβησης, ο απολογισμός της εφαρμογής του Ν 4640/2019, θα αναλυθούν θέματα οικογενειακής…