ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

14/04/2022 15:44 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της

Η ΕΚΤ αποφάσισε επίσης πως το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο γ' τρίμηνο του 2022