Την Τετάρτη στη Βουλή η συζήτηση για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Την Τετάρτη στη Βουλή η συζήτηση για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών
Το σχέδιο νόμου για την κύρωση των τριών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα συζητηθεί την Τετάρτη το απόγευμα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα.


Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την 1η Αυγούστου θα κυρωθούν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης Απριλίου, της 30ης Απριλίου 2012 και της 29ης Μαΐου 2012, στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε από την κυβέρνηση Παπαδήμου η προκαταβολή των 18 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.


Με το σχέδιο νόμου επέρχονται και κάποιες αλλαγές, εκ των οποίων η πιο σημαντική αφορά στην κατάργηση της διάταξης του ν.3864/2010, που προέβλεπε πως οι μετοχές που αποκτά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις αυξήσεις κεφαλαίου δεν μεταβιβάζονται από το Ταμείο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ΤΧΣ (30 Ιουνίου 2017).