ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση δανείων 525 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση δανείων 525 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε σήμερα η αναχρηματοδότηση, στο σύνολό τους, δανείων της ΔΕΗ ύψους 525 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή τριών τραπεζών και με μεσοσταθμικό επιτόκιο 8,9%. Όπως σημειώνει η Επιχείρηση σε ανακοίνωσή της, πριν την αναχρηματοδότηση το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων αυτών ήταν 8,1%. Το κόστος εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους της ΔΕΗ παραμένει σε επίπεδα κάτω του 5,5%.