Ταμβακάκης:Χρειάζεται κεφάλαια η Εθνική.Στο 18% τα καθυστερούμενα δάνεια

Ταμβακάκης:Χρειάζεται κεφάλαια η Εθνική.Στο 18% τα καθυστερούμενα δάνεια
Την ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων που θα επιτρέψουν στην Εθνική τράπεζα να καλύψει τα όρια κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν τεθεί, επισήμανε στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του ο πρώην, πλέον, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης.

Παράλληλα επισήμανε ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις όπως το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, που φτάνει το 18%, αλλά και τη φυγή καταθέσεων που ξεπέρασαν τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ από τα τέλη του 2009 (1/3 της συνολικής καταθετικής βάσης).

Ειδικότερα ο κ. Ταμβακάκης υποστήριξε: «Οι ζημιές που προκάλεσε το PSI στην κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας την ανάγκασαν να ανακεφαλαιοποιηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με κεφάλαια ύψους €7.4 δις επιστρέφοντας την συνολική κεφαλαιακή επάρκεια σε επίπεδο πάνω από 8%. Προφανώς το σημερινό οικονομικό περιβάλλον απαιτεί υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια και ο στόχος της ΤτΕ είναι τα βασικά κεφάλαια να υπερβαίνουν αρχικά το 9% και στο τέλος του 2013, το 10%. Ως εκ τούτου, και σε συνδυασμό με το νέο νόμο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, η ΕΤΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση να διευρύνει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση στο επόμενο 12μηνο.

Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Μέσα σε αυτό το υφεσιακό περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάστηκε έντονα.

Πρώτον, από την ραγδαία συρρίκνωση των ιδιωτικών καταθέσεων από τα τέλη του 2009, η οποία εντάθηκε από τις αρχές του 2010 και της οποίας η δυναμική παραμένει δυσμενής κάτω από συνθήκες εξαιρετικής αβεβαιότητας για τις προοπτικές της χώρας και της βαθειάς ύφεσης. Η μείωση των ιδιωτικών καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεπέρασε τα € 90δισ, ποσό που αντιστοιχεί σε απώλεια που υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής καταθετικής βάσης.

Δεύτερον, από τις πρωτοφανούς ύψους ζημιές που προέκυψαν από την εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Οι συνέπειες της εθελοντικής αυτής αναδιάρθρωσης για τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες ξεπέρασε τα €24 δισ. και οδήγησε στην πρώτη φάση ανακεφαλαιοποίησής τους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το οποίο αντλήθηκαν περί τα €18 δις. Με αυτόν τον τρόπο η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος αποκαθίσταται σε σχετικά υγιή επίπεδα. Επιπλέον τροφοδοτεί με ισόποσο ποσό ρευστότητας, θωρακίζοντας έτσι το τραπεζικό σύστημα απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης καταθέσεων ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει με ρευστότητα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τρίτον, η προαναφερόμενη ύφεση έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλές καθυστερήσεις που ήδη βρίσκονται κοντά στο 18% των δανείων της εγχώριας αγοράς και αναγκάζουν τις τράπεζες στη διενέργεια υψηλών προβλέψεων. Συνοψίζοντας, το τραπεζικό σύστημα, μετά την πρόσφατη επανακεφαλαιοποίηση, διαθέτει επαρκή κεφάλαια και ρευστότητα, με την προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει εντός της Ευρωζώνης και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης, ώστε το πιστωτικό σύστημα όχι μόνο να μην είναι ο αδύναμος κρίκος της οικονομίας αλλά και να μπορεί να αρχίζει να διαδραματίζει τον θεσμικό του ρόλο, στηρίζοντας αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας».