Απέναντι στην Ιστορία το ΧΑ

Απέναντι στην Ιστορία το ΧΑ
Στο ρυθµό της προεκλογικής φηµολογίας και της έξαρσης των ακραίων διακυµάνσεων κινήθηκε η χρηµατιστηριακή εβδοµάδα κατά την οποία η αδρεναλίνη και η αγωνία κορυφώθηκαν.

Κλείσιμο Παρασκευής: 560,26 μονάδες
Εβδοµάδα:13,71% Έτος: -17,66%
Min (W): 486,07
Max (W): 564,60
Min 2012: 471,35 (05 Ιουν.)
Max 2012: 847,63 (20 Φεβ.)

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, η επόµενη ηµέρα των εκλογών θα πρέπει να βρει την Ελλάδα µε κυβέρνηση ικανή να δώσει απαντήσεις σε δεκάδες θέµαταεκ των οποίων στο οικονοµικό πεδίο ξεχωρίζουν η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των ξένων αγορών στην πραγµατική οικονοµία, η βελτίωση της κυκλοφορίας του χρήµατος, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών η αξιοποίηση της δηµόσια περιουσίας κ.α. Η αίσθηση ότι πιθανόν η συνθήκη σχηµατισµού κυβέρνησης βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση της έδωσε αισιόδοξο τόνο στο τέλος της εβδοµάδας ανεβάζοντας παράλληλα το θερµόµετρο ενόψει των αποτελεσµάτων της 17ης Ιουνίου.

Τα κεφάλαια ωστόσο τα οποία εισέρευσαν στην αγορά έχουν σε µεγάλο βαθµό πολύ βραχυπρόθεσµη οπτική αυξάνοντας το βαθµό µεταβλητότητας κατά τις προσεχείς ηµέρες ανάλογα µε το αποτέλεσµα που θα προκύψει. Οπως και να έχει η επόµενη ηµέρα της αγοράς δεν θα περιοριστεί στην δυναµική που βραχυπρόθεσµα θα δηµιουργήσει η συµπεριφορά αυτών των κεφαλαίων αλλά θα έχει ευρύτερες µακροπρόθεσµες προεκτάσεις στην πορεία των κυριότερων δεικτοβαρών µετοχών.

Τεχνικά, ο Γενικός ∆είκτης µετά την συνεδρίαση της Πέµπτης ενεργοποίησε µετά από πέντε µήνες ανοδικό σήµα από τον κινητό µέσο των 30 ηµέρων (18 Ιανουαρίου) γεγονός το οποίο συνδυάστηκε από αυξηµένο συναλλακτικό όγκο και αξία. Σχεδόν ιδανική για τα δεδοµένα της συσσώρευσης που είχε προηγηθεί θα µπορούσε να θεωρηθεί η δοµή της ανοδικής κίνησης αφού και στην συνεδρίαση που ακολούθησε την Παρασκευή οι τάσεις διόρθωσης εξισορροπήθηκαν γρήγορα αφενός δένοντας τοδιάγραµµα του Γενικού ∆είκτη αφετέρου δίνοντας την σκυτάλη της ανόδου σε εµποροβιοµηχανικέµετοχές. Αυτό µεταφράζεται σε παραµονή εντός της αγοράς των γρήγορων ηµερήσιων κερδών κα«άπλωµα» της ανόδου σε ευρύτερο φάσµα µετοχικών επιλογών.

Επόµενοι σταθµοί αντίστασης εντοπίζονται στις 583 και στις 610 µονάδες όπου ολοκληρώνεται η µέγιστη δυνατή δίορθωση από ταχαµηλά της κίνησης (471 µονάδες) µετά τις εκλογές της 6ης Μαίου. Εφόσον η αγορά δείξει διάθεση ναεπεκτείνει την κίνηση της θεωρούµε ότι η το επόµενο κοµβικό σηµείο θα είναι τα επίπεδα από τα οποία ξεκίνησε η µετεκλογική υποχώρηση δηλαδή η περιοχή των 690 µονάδων. Σε ότι αφορά τους ταλαντωτές µετά από αρκετούς µήνες ξεκόλησαν από πολύ εώς ελαφρώς υποτιµηµένα επίπεδα διαπραγµάτευσης ενώ και ο MACD αρχίζει πλέον να παράγει ικανοποιητικές αποδόσεις µετά την ενεργοποίηση του σχετικού αγοραστικού σήµατος στις 506 µονάδες.

Η προεκλογική αισιόδοξη διάθεση της αγοράς εκτιµούµε ότι έχει τιµολογήσει όσες ενδείξεις υπάρχουν για το ενδεχόµενο σχηµατισµού κυβέρνησης την εποµένη των εκλογών. Η κοµβική σηµασία αυτού του γεγονότος µπορεί να προσθέσει αρκετές µονάδες στον Γενικό ∆είκτη δίνοντας µεγάλες ανάσες στην αγορά εφόσον οι εξελίξεις επιταχυνθούν και η χώρα αποκτήσει γρήγορα µια επίσηµη διοίκηση που θα έχε διευρηµένη κοµµατική αποδοχή.

Η πιο ασφαλής ωστόσο πρόβλεψη για την συνέχεια είναι ηµεταβλητότητα την οποία αναµένουµε να εκδηλωθεί έντονα στις πρώτες συνεδριάσεις της επόμενη εβδοµάδας καθώς και την αύξηση των φαινοµένων ακραίων διακυµάνσεων. Επισηµαίνεται τέλος την ερχόµενη εβδοµάδα στις 18 και 19 Ιουνίου θα διεξαχθεί η συνάντηση των G-20Τρίτη αναµένεται να διεξαχθεί η δηµοπρασία τρίµηνων εντόκων γραµµατίων ύψους 1 δις ευρώ από τον Ο∆∆ΗΧ.