Το ΙΚΑ ζητάει πίσω το ΕΚΑΣ

Το ΙΚΑ ζητάει πίσω το ΕΚΑΣ
Την αναδρομική διερεύνηση από το 2011 όλων των συνταξιούχων οι οποίοι ελάμβαναν το ΕΚΑΣ χωρίς να το δικαιούνται, ζητάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο η διοίκηση του ΙΚΑ.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις είτε οφείλονται σε αμέλεια, είτε σε δόλο ζητείται η αναζήτηση των χρημάτων από τους εμφανιζόμενους ως δικαιούχους και η κατά περίπτωση σύνταξη μηνυτήριων αναφορών.

Συγκεκριμένα η διοίκηση του ΙΚΑ αναφέρει στους υπεύθυνους στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος:

«Α. Σε συνέχεια του ανωτέρω α΄ σχετικού εγγράφου, λαμβάνοντας υπόψη το αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που έχει σταλεί στο Υποκατάστημά σας και περιλαμβάνει τους συνταξιούχους στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ από την πληρωμή μηνός Αυγούστου, λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00€ το 2013, παρακαλούμε να προβείτε αμέσως στην αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μηνιαίες δόσεις των 80,00€.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να ελεγχθεί για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και τυχόν υπέρβαση του εν λόγω κριτηρίου για τα έτη 2011 και 2012 και αναζήτηση με τον ίδιο τρόπο των αντίστοιχων ποσών ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στα έτη αυτά.

Β. Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Σ01-646/7.8.2013 εγγράφου της Δ/νσης Εκμετάλλευσης, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μεριμνήσετε για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους οι οποίοι ελάμβαναν το επίδομα ταυτοχρόνως και από άλλο φορέα, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2434/1996, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις άρθρου 34 παρ. 6 του Ν. 3996/2011 (εγκύκλιο 33/13, ενότητα Γ, σ. 8), σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί παραγραφής (εγκύκλιο 80/12). Ειδικά δε στις περιπτώσεις που η χορήγηση του επιδόματος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλεται σε απατηλή ενέργεια του συνταξιούχου (απόκρυψη στοιχείων, ψευδής δήλωση περί μη είσπραξής του και από άλλο φορέα), δηλαδή διαπιστώνεται ότι έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις, θα πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες των Γενικών Εγγράφων με αρ. πρωτ. Γ10/313/2.9.1999 και Γ99/1/98/12.9.2007 (σύνταξη μηνυτήριων αναφορών προς τους αρμόδιους εισαγγελείς)».