Στα 49,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο α' τρίμηνο

Στα 49,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο α' τρίμηνο
Στα 49,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο α' τρίμηνο, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα αποτελέσματα να επιβαρύνονται από επιβάρυνση 65 εκατ. ευρώ από το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους τρίτων παραγωγών και 71 εκατ. από δαπάνες για εκπομπές ρύπων.

Ο τζίρος της επιχείρησης ανήλθε στα 1,486 δισ. ευρώ, από 1,549 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2012, μειωμένος κατά 63 εκατ. ευρώ ή κατά 4,1%.

Η δήλωση του προέδρου

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

«Στο α' τρίμηνο του 2013, βελτιώσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία (EBITDA) κατά 22 εκατ. ευρώ (+9,5%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα παρά τις τιμολογιακές αυξήσεις, λόγω της μειωμένης ζήτησης και του μείγματος πωλήσεων.

» Η μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της παραγωγής της ΔΕΗ από φυσικό αέριο κατά 75%, με αντίστοιχη μείωση της σχετικής δαπάνης, επιδρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο θετικά στις δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου.

» Επιπλέον, η αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή σε συνδυασμό με την αυξημένη διείσδυση των Φωτοβολταϊκών στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, οδήγησαν σε μείωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος κατά 44,2%. Παραταύτα, το γεγονός αυτό δε μεταφράστηκε σε αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών για τη ΔΕΗ, καθώς το κόστος αγορών ενέργειας διαμορφώθηκε σε € 81,8/MWh από € 93,1/MWh, δηλαδή μείωση μόνο κατά 12,1%, λόγω της επιβάρυνσης από το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

» Επίσης, τα αποτελέσματα του α' τριμήνου επιβαρύνθηκαν με 70,7 εκατ. ευρώ για δαπάνη CΟ2.

» Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι πρόσφατα προχωρήσαμε στην εκταμίευση 285 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνέχεια και των 148 εκατ. ευρώ που εκταμιεύσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο.

» Η χρηματοδότηση αυτή αφορά επενδύσεις σε δίκτυα και παραγωγή και αποτελεί εισροή νέων κεφαλαίων και ψήφο εμπιστοσύνης στην Εταιρεία και στην Ελληνική οικονομία.

» Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η Εταιρεία βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού. Προσδοκούμε και υποστηρίζουμε μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς, τα οποία να στοχεύουν στην εξάλειψη των υφιστάμενων στρεβλώσεων, στην διασφάλιση εύλογων αποδόσεων για όλους τους συμμετέχοντες και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή».

» Παράλληλα, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην ολοκλήρωση του πλάνου αναχρηματοδότησης, καθώς και σε δράσεις περαιτέρω εξοικονόμησης και βελτίωσης της λειτουργίας μας».