Επενδύσεις 1 δισ. από τo ελληνικό «Fund of Funds»

Επενδύσεις 1 δισ. από τo ελληνικό «Fund of Funds»

Σαράντα πέντε επενδυτικά σχήματα δήλωσαν ενδιαφέρον για να αναλάβουν τη διαχείριση των υποταμείων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών "EquiFund".

Πρόκειται για ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από τον τραπεζικό χώρο και οι διαχειριστές τους διαθέτουν εμπειρία τόσο στην επιλογή των χρηματοδοτήσεων όσο και στη μόχλευση κεφαλαίων.

Η αρχική του χρηματοδότηση ανέρχεται σε 260 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από κονδύλια του ΕΣΠΑ και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), αλλά στοχεύει σε μόχλευση κεφαλαίων έως 1 δισ. ευρώ. Ο αρχικός σχεδιασμός ωστόσο των περίπου 10 υποταμείων ενδεχομένως να ξεπεραστεί εφόσον το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) αξιολογήσει περισσότερες προτάσεις.

Αρχές Απριλίου αναμένεται η τελική επιλογή των σχημάτων που τελικώς θα αναλάβουν τα υποταμεία και θα γίνει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι ως Fund Of Funds το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) συστάθηκε στην εκπνοή του 2016 και θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου (EIF), το οποίο, εξάλλου, έχει λάβει τη δέσμευση υποστήριξης του εγχειρήματος από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι η EIB, η EBRD, η Black Sea Bank αλλά και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Equifund αναμένεται να λειτουργήσει κατά το πρότυπο των Jeremie Funds, τα οποία έδωσαν ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη στις νεοφυείς τεχνολογικές επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια, μοιράζοντας περίπου 50 εκατ. ευρώ σε 60 επιχειρήσεις. Το νέο πρόγραμμα, βεβαίως, εκτός από πολλαπλάσιους πόρους, εκτείνεται σε μεγαλύτερο επιχειρηματικό εύρος και ταυτόχρονα συνοδεύεται από την τεχνογνωσία και τη δικτύωση του EIF.

Τα παράθυρα της πλατφόρμας

Οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικών συμμετοχών θα κατευθυνθούν σε καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και τομέα δραστηριοποίησης.
Ήδη έχουν δημιουργηθεί τρεις βασικοί άξονες και επενδυτικοί τομείς, τα λεγόμενα «παράθυρα» της πλατφόρμας:
- Το «παράθυρο» καινοτομίας, όπου περιλαμβάνονται το ταμείο μεταφοράς τεχνολογίας (Technology Transfer Fund - TT Fund) και το ταμείο επιτάχυνσης (Accelerator Fund). Στον τομέα της καινοτομίας αναμένεται κατ’ αρχήν η δημιουργία από 1 έως 3 ταμείων.
- Το «παράθυρο» για επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια (early stage venture capital funds), όπου αναμένεται η δημιουργία 2-4 ταμείων.
- Το «παράθυρο» για επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης (growth stage private equity funds), όπου αναμένεται η δημιουργία επίσης 2-4 ταμείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ