Νέο πρόγραμμα για 23.000 ανέργους- Οι λεπτομέρειες

Νέο πρόγραμμα για 23.000 ανέργους- Οι λεπτομέρειες
Το Mediterranean Professional Studies πραγματοποιεί ένα νέο πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης για άνεργους 29 έως 64 ετών.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
  • πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων
  • 6μηνη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο 50% των καταρτισθέντων καθώς και
  • επίδομα έως 5.500€ συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών σε περίπτωση πρόσληψης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους (29-64 ετών) που θα πρέπει:

· Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
· Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1952 έως και 31.12.1987**
· Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
· Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (ΠΔ 739/1980)
** Να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας.

Συμπληρώστε τη φόρμα για να συμμετέχετε στο πρόγραμμαΕΔΩ.

Σε διαφορετική περίπτωση, τηλεφωνήστε απευθείας στo MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES:
Αθήνα, Πελλήνης 8 - Τηλέφωνο: 2108899600-752 και Fax: 2117709450
Email: [email protected] [email protected] , [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ