Ποιοι δικαιούνται το «10χίλιαρο» από το αποθεματικό του ΕΣΠΑ

Ποιοι δικαιούνται το «10χίλιαρο»  από το αποθεματικό του ΕΣΠΑ
Ενίσχυση 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν σε 20.000 επιχειρήσεις περίπου, εξήγγειλε ο υπουργός ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι αναλογούν 10.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση.  Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα του «10χίλιαρου» θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, ενώ στα μέσα Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος.
Η συγκεκριμένη ενίσχυση των 200 εκατ. ευρώ θα αφορά εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο, μικρού μεγέθους, που λειτουργούν το πολύ έως πέντε έτη. Στόχος του «προγράμματος» είναι ηκάλυψη λειτουργικών εξόδων καιτρεχουσών αναγκών των επιχειρήσεων όπως ανακοίνωσε το υπουργείο περιφερειακής ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο κονδύλιθα εκταμιευθεί από το «αποθεματικό» του ΕΣΠΑκαι εκτιμάται ότι θα καλύψει 20 χιλ. επιχειρηματίες. Το ποσό θα διατεθεί για επιδότηση λειτουργικών δαπανών μεταξύ των οποίων και το μισθολογικό κόστος.


Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχυθούν πρέπει να:
  • λειτουργούν την τελευταία πενταετία,
  • απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο,
  • μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € κατά την τελευταία 3ετία
  • δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών – Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση για εύλογο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ