Εγκρίθηκαν οκτώ νέα προγράμματα για την προώθηση ελληνικών προϊόντων

Εγκρίθηκαν οκτώ νέα προγράμματα για την προώθηση ελληνικών προϊόντων
Σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των ελληνικών προϊόντων στις σημαντικότερες αγορές της ΕΕ και των τρίτων χωρών αποτελούν τα Προγράμματα Προώθησης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου μιλώντας στο πολυσυνέδριο Capital+Vision.

Όπως γνωστοποίησε την τελευταία τριετία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης τριανταπέντε προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ σε χώρες όπως ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Καναδάς, Γαλλία και Γερμανία, ενώ έχουν εγκριθεί άλλα οκτώ νέα προγράμματα από την Ε.Ε. για την τριετία 2015-2018, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. Ευρώ.

Στην προώθηση, πρόσθεσε, εντάσσεται και ένα σημαντικό μέρος των μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των αγροτών. «Από το 2016», είπε, «το νέο θεσμικό πλαίσιό για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄ αυτές με την διάθεση αυξημένων κονδυλίων και ποσοστού συγχρηματοδότησης για την προώθηση, από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019».