Εως τα τέλη 2014 παρατείνονται τα προγράμματα για τους αστέγους

Εως τα τέλη 2014 παρατείνονται τα προγράμματα για τους αστέγους
Παρατείνονται έως το τέλος του 2014 με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας κ. Β. Κεγκέρογλου τα προγράμματα παροχής υπηρεσιών

στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων.

Τα προγράμματα αυτά προκηρύσσονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και έχουν ως δικαιούχους τους πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων.

Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων ή δράσεων αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του υπουργείου Εργασίας. Η υλοποίηση δε των προγραμμάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας πραγματοποιείται με προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των φορέων υλοποίησης.

Στους φορείς υλοποίησης υπάγονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα πιστοποιημένα από το υπουργείο Εργασίας, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών προς τους αστέγους.

Ως δυνητικό μέσο παροχής υπηρεσιών ή αγαθών στο πλαίσιο των προγραμμάτων ή δράσεων του υπουργείου Εργασίας έχει καθιερωθεί η Κοινωνική Επιταγή. Η Κοινωνική Επιταγή ενσωματώνει την αξία συγκεκριμένης κοινωνικής παροχής, η οποία είναι ατομική και παρέχεται στο δικαιούχο του προγράμματος που την ενεργοποιεί αποκλειστικά για την απολαβή των συγκεκριμένων αγαθών ή και υπηρεσιών.