Ρίχνουν 44 εκατ. ευρώ σε προγράμματα για την κλιματική αλλαγή

Ρίχνουν 44 εκατ. ευρώ σε προγράμματα για την κλιματική αλλαγή
Tη διάθεση 44 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα δράσης για το κλίμα ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, πρόκειται για το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του προγράμματος LIFE με κονδύλια 44,26 εκατ. ευρώ για το 2014 που αφορούν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα χορηγήσει 864 εκατ. ευρώ σε δράσεις για το κλίμα κατά την επόμενη επταετία. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της διάδοσης των δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ενθαρρύνονται να αρχίσουν την προετοιμασία όσο το δυνατόν νωρίτερα, αναπτύσσοντας ιδέες για έργα, διαμορφώνοντας εταιρικές σχέσεις με σχετικούς ενδιαφερομένους και εντοπίζοντας συμπληρωματική χρηματοδοτική υποστήριξη. Τα διακρατικά σχέδια είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, δεδομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τονίζει η Επιτροπή.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2014. Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος LIFE θα στοχεύει σε επιδοτήσεις λειτουργίας μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος και θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο, καταλήγει η Κομισιόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ