Ανθρακες ο "θησαυρός" του 10χίλιαρου;

Ανθρακες ο "θησαυρός" του 10χίλιαρου;
Ενίσχυση 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν σε 20.000 επιχειρήσεις, είχε εξαγγείλει εσπευσμένα στις αρχές του περασμένου Ιουλίου ο υπουργός ανάπτυξης, με ορίζοντα έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα είχε ανακοινωθεί ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος θα είχαν ανακοινωθεί έως τα μέσα ιουλίου. Δυστυχώς όμως

, για μία ακόμη φορά, το αναμενόμενο "10χίλιαρο" δεν έχει φανεί ακόμη στον ορίζοντα και ενδέχεται να μην φανεί ποτέ.

Για την ιστορία αξίζει να θυμίσουμε τις προϋποθέσεις που είχαν "διαρρεύσει" για το συγκεκριμένο πρόγραμμα


"Η ενίσχυση των 200 εκατ. ευρώ θα αφορά εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο, μικρού μεγέθους, που λειτουργούν το πολύ έως πέντε έτη. Στόχος του «προγράμματος» είναι ηκάλυψη λειτουργικών εξόδων καιτρεχουσών αναγκών των επιχειρήσεων όπως ανακοίνωσε το υπουργείο περιφερειακής ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο κονδύλιθα εκταμιευθεί από το «αποθεματικό» του ΕΣΠΑκαι εκτιμάται ότι θα καλύψει 20 χιλ. επιχειρηματίες. Το ποσό θα διατεθεί για επιδότηση λειτουργικών δαπανών μεταξύ των οποίων και το μισθολογικό κόστος.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχυθούν πρέπει να:

  1. λειτουργούν την τελευταία πενταετία,
  2. απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο,
  3. μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € κατά την τελευταία 3ετία
  4. δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών – Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
  5. διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση για εύλογο χρονικό διάστημα."

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ