Κομισιόν: Οδηγία στην Ελλάδα για την προστασία και των πληροφοριοδοτών (whistleblowers)

Κομισιόν: Οδηγία στην Ελλάδα για την προστασία και των πληροφοριοδοτών (whistleblowers)

Μέτρα εναντίον 15 χωρών μελών της αποφάσισε να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσά τους και η Ελλάδα για την προστασία των πληροφοριοδοτών.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι χώρες αυτές δεν προστατεύουν επαρκώς τους λεγόμενους και whistleblowers.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε σήμερα επιστολή σε 15 κράτη – μέλη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία και Ισπανία) για τη μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (Οδηγία ΕΕ 2019/1937).

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους νέους κανόνες για τους ΕΦΚ

Η τελική προθεσμία για τη μεταφορά της Οδηγίας από τα κράτη μέλη ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021. Ακολούθησαν από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2022, προειδοποιητικές επιστολές σε 24 κράτη μέλη και από αυτά τα 15 κράτη μέλη που αναφέρονται δεν συμμορφώθηκαν και πλέον έχουν άλλους δύο μήνες για να απαντήσουν στην Επιτροπή.

Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα ενδιαφερόμενα κράτη – μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ