Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία του εθελοντισμού

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία του εθελοντισμού

Tο νομοσχέδιο προβλέπει ότι δημιουργούνται στο υπουργείο Εσωτερικών δύο δημόσιες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

Στην ολομέλεια εισάγεται σήμερα Δευτέρα, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Το πλαίσιο δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα δεν ρυθμίζεται κατά τρόπο συνεκτικό και για τον λόγο αυτό, θεσμοθετείται νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις του κράτους με την Κοινωνία των Πολιτών και προβλέπει την ελάχιστη δυνατή κρατική παρέμβαση, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χώρος για την ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι δημιουργούνται στο υπουργείο Εσωτερικών δύο δημόσιες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Η πρώτη αφορά στην ελεύθερη καταχώριση σε δημόσια βάση δεδομένων όλων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η δεύτερη βάση είναι ένα ειδικό μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οι κοινωφελείς φορείς, εφόσον πληρούν συγκεκριμένους όρους διαφάνειας και λογοδοσίας. Επίσης κατοχυρώνονται νομοθετικά η εθελοντική απασχόληση σε κοινωφελείς οργανώσεις, το νομικό καθεστώς των εθελοντών και η ασφαλιστική τους κάλυψη και προβλέπεται η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΕΡΓΑΝΗ» για την εγγραφή και αναγγελία των εθελοντών.

Ορίζεται ότι οι κοινωφελείς φορείς δύνανται να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση έως 50.000 ευρώ κατ' έτος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Βάση Δεδομένων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, και χωρίς περιορισμό, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε Ειδικό Μητρώο. Παράλληλα, θεσπίζονται υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους

Όλες οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.

Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο, η ΝΔ ψήφισε υπέρ της αρχής. Επιφύλαξη για την τελική τους θέση στην Ολομέλεια δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. «Κατά» της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ