Αλλάζει ο οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τι προβλέπει νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης

 Αλλάζει ο οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τι προβλέπει νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης

Αναβαθμίζεται η συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, έτσι ώστε να παρέχεται στην εθνική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο επέρχονται μεταβολές στον οργανικό νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσαρμόζεται στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και παράλληλα, συμπληρώνει τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν προκειμένου να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων.

Αναβαθμίζεται η συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, έτσι ώστε να παρέχεται στην εθνική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με το νομοσχέδιο εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, σε κάθε πράξη που έχει δημοσιονομικές συνέπειες, ελέγχεται πρώτα σε ποιον βαθμό αναμείχθηκε το κάθε όργανο με αποτέλεσμα ο καταλογισμός να γίνεται δικαιότερος, καθώς ελέγχονται όλοι οι παράγοντες της κάθε περίπτωσης.

Ακόμη, εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στις ελεγκτικές διαδικασίες και προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ