Σε πληρωμές οφειλών προς την τοπική αυτοδιοίκηση προχωρά το ΥΠΕΣ

Σε πληρωμές οφειλών προς την τοπική αυτοδιοίκηση προχωρά το ΥΠΕΣ
To υπουργείο Εσωτερικών, με τη σχετική απόφαση του υπουργείου, αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς την τοπική αυτοδιοίκηση για το έτος 2015.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών:

  • εκταμιεύτηκε ποσό ύψους 160.406.250 ευρώ στους Δήμους για εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτές (παρακρατηθέντα).
  • Πιστώθηκε ποσό ύψους 1.501.224,38 ευρώ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και κέντρων στήριξης Ρομά.
  • Πιστώθηκε ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ).
  • Πιστώθηκε ποσό ύψους 500.000 ευρώ για αντισταθμιστικά οφέλη στους Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία των γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διέθεσε συνολικά το έτος 2015 για Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Δήμων το ποσό των 2,55 δις ευρώ και για Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Περιφερειών το ποσό των 312,7 εκατομμυρίων ευρώ.