Αύξηση - σοκ στις ασφαλιστικές εισφορές

Αύξηση - σοκ στις ασφαλιστικές εισφορές
Πρόσθερα έσοδα 1,11 δισ ευρώ από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κρύβει ο κρατικός προυπολογισμός που κατατεθηκε πριν απο λίγο στη Βουλή.

Επιπλέον 150 εκατ. ευρώ πρέπει να προέλθουν από την αύξηση φόρου εισοδήματος ενώ η περικοπή των συντάξεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να αποδώσει περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ. Βασικό στοιχείο του προυπολογισμού είναι η μείωση του στόχου ύφεσης από -1,3% που προέβλεπε ο προυπολογισμός σε -0,7%.

Όπως και στο προσχέδιο, η προσπάθεια της κυβέρνησηςείναι να συνδυαστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και τηνανακατανομή των βαρών.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του προσχεδίου μέχρι το τελικό σχέδιο,υπήρξε μια σημαντική θετική εξέλιξη: η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τηνοικονομική μεγέθυνση των ετών 2015 και 2016. Με την αυστηρή έννοια, δεν υπήρξε ύφεση το2015 αφού το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο. Σε σχέση με την πρόβλεψη του προσχεδίου για ύφεση-2,3% το 2015 αυτό συνιστά εντυπωσιακή βελτίωση. Η ελληνική οικονομία άντεξεδιαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής. Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 είναιμικρότερη αλλά διόλου ασήμαντη. Από το -1,3% κατά τη σύνταξη του προσχεδίου βρίσκεταιπλέον -0,7% με αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις. Αυτό έδωσε έναν μικρό δημοσιονομικό χώροπου επέτρεψε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Τη μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου 500 εκατ. Ηετήσια απόδοση των μέτρων, από 6,2 δισ. στο προσχέδιο έπεσε στα 5,7 δισ. στο τελικόσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατ. λιγότερα από τηνιδιωτική οικονομία.
  • Την αύξηση των πιστώσεων προς τα νοσοκομεία κατά άλλα 150 εκατ. πλέον των 150εκατ. που είχαν εξασφαλιστεί από το προσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θαχρηματοδοτηθούν με 300 εκατ. περισσότερα σε σχέση με τον περσινόπροϋπολογισμό.
  • Την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατ. περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμεςοφειλές του κράτους προς τους πολίτες.

Επιπλέον, ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη για έσοδα 150 εκατ. από τηναναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αποτελεί δέσμευση τηςκυβέρνησης ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομήτων βαρών. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα ενταθεί στο επόμενο διάστημα.

Τέλος, δεν έχουν προϋπολογιστεί έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αύξηση τηςεισπραξιμότητας, και παρόμοια «διαχειριστικά» μέτρα που είναι αδύνατο ναποσοτικοποιηθούν. Όποια επιπλέον έσοδα προκύψουν από τη βελτίωση της φορολογικήςσυμμόρφωσης, θα αποτελέσουν κέρδος για το σύνολο των πολιτών.

Δείτε τους συνοπτικούς πίνακες με το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και τηνποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.