Μάρδας: Νέος μηχανισμός εποπτείας 1.540 φορέων του κράτους

Μάρδας: Νέος μηχανισμός εποπτείας 1.540 φορέων του κράτους
Nέο μηχανισμό εποπτείας και παρακολούθησης των 1540 φορέων της γενικής κυβέρνησης ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός από τον ήδη υπάρχοντα προανήγγειλε, οτι θα θέσει σε εφαρμογή το Γενικό Λογιστήριο, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας.

Σύμφωνα με τον κ. Μάρδα, «έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων», ενώ όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προωθεί τα πρότυπα συμβάσεων συμβάσεων στη ΓΓ Εμπορίου ενώ δήλωσε ότι τη βούληση της κυβέρνησης να αποκατασταθεί η διαφάνεια στο επίπεδο των τιμών στις αλυσίδες λιανεμπορίου.

Επίσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει δύο έργα που αφορούν στην εποπτεία του λογιστικού των κρατικών φορέων, υπογράμμισε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων, ενώ δήλωσε ότι 1.540 φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει ενιαίο σχήμα λογιστικής παρακολούθησης, εποπτεύονται από τη γενική κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός η νέα διαδικασία σχετίζεται με την ταξινόμηση εσόδων και δαπανών, αλλά και με την εποπτεία, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα έχει επίπτωση και στο χρέος.

«Θα έχουμε με το epsos (τα διεθνή λογιστικά πρότυπα) μια πιο ακριβή απεικόνιση του χρέους», είπε και υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε διεθνή και ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα». Επίσης, ο κ. Μάρδας υποστήριξε πως σε όρους παρούσης αξίας θα καταγράφεται το χρέος και εκτίμησε ότι θα έχουμε μία πιο ακριβή απεικόνιση του χρέους.

«Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) ξεχωρίζει ως το σημαντικότερο βήμα προόδου και εξέλιξης στη δημοσιονομική λογιστική, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των δημοσίων οικονομικών, με παράλληλη συμβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη και ευημερία μέσω της σύγκλισης και εναρμόνισης των δημόσιων συστημάτων λογιστικής στις διάφορες χώρες και οργανισμούς», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συνολικά με το νέο Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης θα επιδιωχθεί η ορθή απεικόνιση της οικονομικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης με ομοιόμορφο τρόπο, η διευκόλυνση των συναλλασσομένων με αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών για τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και σύνδεση, στο βαθμό του εφικτού, του λογιστικού πλαισίου του Δημοσίου με το λογιστικό πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ