Δραματική πτώση - Τα στοιχεία των συμβολαιογράφων

Την πλήρη κατάρρευση της κτηματαγοράς αποκαλύπτει –μεταξύ άλλων- η στατιστική των συμβολαιογράφων που έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η έρευνα, καλύπτει την περίοδο 2004-2014 και αποτυπώνει τεράστιες μειώσεις –στις περισσότερες περιπτώσεις άνω του 50%- στις περισσότερες συναλλαγές που απαιτούσαν βοήθεια συμβολαιογράφου. Ειδικά οι αγοραπωλησίες ακινήτων, μειώθηκαν το 2014 σε μόλις 43.443 συναλλαγές έναντι 165.988 συναλλαγών το 2004 με τη μείωση να φτάνει στο 73,8%. Πτώση άνω του 70% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τόσο στις γονικές παροχές όσο και στις συμβάσεις δανείων. Είναι ενδεικτικό ότι τα δάνεια το 2014 (που πέρασαν από τα συμβολαιογραφικά γραφεία) περιορίστηκαν σε μόλις 522 έναντι 2.380 το 2004. Υπήρχαν πάντως και δραστηριότητες που παρουσίασαν ραγδαία αύξηση. Η μεγαλύτερη –σε ποσοστό 90,3%- καταγράφηκε στις διαλύσεις εταιρειών οι οποίες έφτασαν στις 2510 έναντι 1319 το 2004.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή παρουσιάζει για πρώτη φορά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις εργασίες συμβολαιογράφων ενώ καλύπτεται η περίοδος 2004 - 2014. Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας με τη συνεργασία των συμβολαιογραφικών τους συλλόγων. Το ποσοστό κάλυψης της έρευνας, αγγίζει στο 94% για το 2014.

Από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2004-2014 διαπιστώνεται σταθερή πτώση εργασιών. Η μείωση ανέρχεται στο 55%, 500.992 πράξεις το 2014 έναντι 1.114.479 πράξεων το 2004. Ανάλογη είναι και η μείωση του εισπραχθέντος χαρτοσήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισπράξεις του χαρτοσήμου περιορίστηκαν στις μόλις 963 χιλιάδες ευρώ από 20,6 εκατομμύρια που είχαν φτάσει το 2005. Πάντως, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, επειδή κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν γίνει καταργήσεις και αλλαγές στο χαρτόσημο, τα στοιχεία για το ύψος του χαρτοσήμου δεν προσφέρονται για ασφαλή συμπεράσματα.

Ως προς τη μεταβολή των αντικειμένων κατά τα έτη 2014/2004, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν, κατά σειρά, οι πράξεις που αφορούν στα δάνεια με78,1%, στις δωρεές ‘’αιτία θανάτου’’ με 74,5%, στις αγοραπωλησίες ακινήτων με 73,8% και στις γονικές παροχές με 72,2%. Αύξηση κατά το ίδιο διάστημα σημειώνεται στις διαλύσεις εταιρειών με ποσοστό μεταβολής 90,3% και στις διαθήκες με 19%. Το 2014 οι λοιπές (άλλες) πράξεις συμμετέχουν στο 40% του συνόλου των συμβολαιογραφικών πράξεων, ενώ τα πληρεξούσια αποτελούν το 35%, οι αγοραπωλησίες ακινήτων το 9% και οι γονικές παροχές 5%