Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και οι προσφορές τους

Δείτε τον πίνακα με τις προσφορές: 
ΕΤΑΙΡΙΑΜΕΡΙΔΙΟ (Απρίλιος 2016)Κόστος ανα KWH (οικιακό) σε ευρώλοιποί όροιΑν σπάσει το συμβόλαιο…
ΔΕΗ91,38%0,09460 και 1,0253πάγιο 1,5 ευρώ το 4μηνο
HERON2,42%0,047 για 3 μήνες, μετά 0,075χωρίς πάγιοεπιστρεφεται η έκπτωση
ELPEDISON2,13%30 ευρώ/μήνα για 5 μήνες μετά 0,0915χωρίς πάγιοεπιστρεφεται η έκπτωση
PROTERGIA1,91%0,0661 για 6 μήνες μετά 0,0908επιστρεφεται η έκπτωση
NRG0,60%0,0895πάγιο 1,5 ευρώ το 4μηνο
VOLTERRA0,47%0,089πάγιο 1,5 ευρώ το 4μηνο
GREEN0,42%0,075χωρίς πάγιοδεν επιστρέφεται η εκπτωση
WATT&VOLT0,40%0,085πάγιο 1,5 ευρώ το 4μηνο