Φωτογραφίες από την εκδήλωση

Φωτογραφίες από την εκδήλωση
Από αριστερά προς τα δεξιά: Μ. Βορίδης, Υπουργός Υγείας - Σ. Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ - Andrew Hotchkiss, Πρόεδρος Lilly Europe, Australia & Canada - Δ. Φιλιώτης, Πρόεδρος ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Πρόεδρος EPhForT - Μ. Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Εργοστασίων Α’ & Γ’ ΒΙΑΝΕΞ - Δ. Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος & Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος ΒΙΑΝΕΞ    Από αριστερά προς τα δεξιά: Β. Κοντοζαμάνης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας - Κ. Μίχαλος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Πρόεδρος ΚΕΕΕ - Μ. Βορίδης, Υπουργός Υγείας - Δ. Φιλιώτης, Πρόεδρος ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Πρόεδρος EPhForT - Δ. Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος & Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος ΒΙΑΝΕΞ - Σ. Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ   Οι πρώτες παρτίδες του φαρμάκου   H απευθείας σύνδεση με Κίνα