Ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης για τα πλυντήρια ρούχων

Ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης για τα πλυντήρια ρούχων
Η ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης στα πλυντήρια ρούχων εισήχθη το 2010 και είναι πολύ χρήσιμη στους καταναλωτές καθώς τους παρέχει ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με την απόδοσή τους.

Τα βασικά κριτήρια για την απόδοση ενός πλυντηρίου ρούχων είναι τα ακόλουθα:

1.Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης

Τα πλυντήρια κατατάσσονται σε κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το λατινικό γράμμα Α μέχρι και το G με φθίνουσα σειρά. Οι συσκευές της κατηγορίας Α είναι οι ενεργειακά αποδοτικότερες, ενώ της κατηγορίας G οι λιγότερο αποδοτικές.

Με την αγορά μιας συσκευής απόδοσης Α, ο καταναλωτής εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα, ενώ παράλληλα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

2. Κατανάλωση ενέργειας

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή.Στα πλυντήρια ρούχων η κατανάλωση ενέργειας εκφράζεται σε kWh/πρόγραμμα και βασίζεται στα αποτελέσματα των πρότυπων δοκιμών για το τυπικό πρόγραμμα πλυσίματος βαμβακερών στους 60C. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

3.Βαθμός Πλυσίματος- Στυψίματος

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η ποιότητα πλύσης και στυψίματος ή στεγνώματος και βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το Α έως το G. Ένα πλυντήριο κατηγορίας Α παρέχει ποιοτικότερο πλύσιμο και αποτελεσματικότερο στύψιμο ή στέγνωμα σε σχέση με ένα πλυντήριο κατηγορίας G.

4.Κατανάλωση νερού, χωρητικότητα και άλλες πληροφορίες

Μερικά πλυντήρια χρησιμοποιούν μικρότερες ποσότητες νερού σε σχέση με άλλα.

5. Επίπεδοθορύβου

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται προαιρετικά το επίπεδο θορύβου του πλυντηρίου. Μετριέται σε dB και περιλαμβάνει τον θόρυβο που κάνει η συσκευή κατά την διαδικασία πλυσίματος και στυψίματος ή στεγνώματος. Το επίπεδο θυρύβου αναγράφεται και στα εγχειρίδια λειτουργίας του πλυντηρίου που παρέχει ο κατασκευαστής.