Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης ψυκτικών συσκευών

Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης ψυκτικών συσκευών
Στις ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία, καταψύκτες, συντηρητές κρασιών καθώς και στους συνδυασμούς αυτών των κατηγοριών, η ενεργειακή απόδοση καθορίζεται από την ενέργεια που καταναλώνουν σε ετήσηια βάση σε σχέση με τον όγκο τους και το είδος τους (ψύξη-κατάψυξη).

Το όριο μεταξύ ενεργειακής κλάσης Α και Α+ ήταν 44 kWh ετησίως μέχρι και την 1η Ιουλίου 2014, ενώ στη συνέχεια έχει μειωθεί σε 42 kWh.

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης των ψυκτικών συσκευών περιλαμβάνει:

1. Τηνενεργειακή κλάση της συσκευής

2.Την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

3.Τη χωρητικότητα φρέσκων τροφίμων

4.Τη χωρητικότητα κατεψυγμένων τροφίμων

5.Το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας