Ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης για τις ηλεκτρικές σκούπες

Ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης για τις ηλεκτρικές σκούπες
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι περισσότερες ηλεκτρικές σκούπες που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν μια ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η ετικέτα περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

1.Ενεργειακή απόδοση

Η ενεργειακή απόδοση εμφανίζεται σε μια κλίμακα A-G (τα έγχρωμα βέλη στην ετικέτα), όπου A είναι η καλύτερη κατηγορία με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Η ενεργειακή απόδοση είναι η κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την ικανότητα απορρόφησης της σκόνης της ηλεκτρικής σκούπας.

2.Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Εμφανίζεται ως αριθμός σε kWh. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα τυπικό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο μια επιφάνεια δαπέδου 87 m2 καθαρίζεται 50 φορές το χρόνο.

3.Ικανότητα απορρόφησης σκόνης σε σκληρό δάπεδο και χαλί

Πόσο μεγάλο ποσοστό της σκόνης απορροφάται από την ηλεκτρική σκούπα. Εμφανίζεται σε μια κλίμακα A-G όπου A είναι η κατηγορία με την καλύτερη απόδοση αναφορικά με την ικανότητα απορρόφησης της σκόνης.

4.Στάθμη θορύβου

Τα επίπεδα θορύβου μετρούνται σε dB

5.Εκ νέου εκπομπή σκόνης

Πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό σκόνης που εκπέμπεται στον αέρα εξαγωγής της σκούπας σε σχέση με το ποσοστό που συλλέγεται από την ηλεκτρική σκούπα. Εμφανίζεται σε μια κλίμακα A-G όπου A είναι η κατηγορία με την καλύτερη απόδοση αναφορικά με την ικανότητα απορρόφησης της σκόνης.