Τα οικονομικά αποτελέσματα των supermarket

Τα οικονομικά αποτελέσματα των supermarket
ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.647.330.000 1.621.913.000 38.083.000 44.352.000 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. 1.190.661.000 1.230.031.000 16.505.000 13.927.000 ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 738.890.000 734.350.000 17.584.000 15.394.000 ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. 700.082.989 699.422.666 19.072.312 19.251.166 ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 432.801.929 442.041.199 10.834.487 12.394.532 ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 240.022.929 336.679.532 -3.029.768 -2.437.871 ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. 167.373.017 158.600.039 860.783 1.144.396 BAZAAR Α.Ε. 115.895.821 113.675.078 568.307 504.207 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. 105.813.619 101.617.823 729.219 620.321 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 96.290.693 95.167.055 1.383.115 1.201.896 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 91.837.246 69.330.357 5.735.583 2.416.927 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ "ΠΡΟΟΔΟΣ" Α.Ε.Ε. 58.043.681 23.190.924 622.713 17.497 ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε. 50.754.014 54.690.760 857.129 1.102.399 OK ANYTIME MARKET Α.Ε. 41.618.366 36.276.956 337.389 -916.698 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 37.265.143 37.820.771 1.002.513 1.541.025 ΑΡΓΩ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. 34.232.544 34.278.447 20.648 748.102 ΣΠΑΝΟΥ, Ι. Χ., ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 20.101.275 22.493.271 -294.118 11.066 ΙΝΤΕΡΤΑΝ Α.Ε. 19.308.267 18.838.020 1.263.274 911.972 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ, Ι. & Φ., Α.Ε.Ε.Ε. 15.000.775 14.397.822 60.725 536.127 ΜΑΡΚΑΤΟ Α.Ε. 14.886.580 14.480.947 110.362 -47.884 ΖΩΤΟΣ Ε.Π.Ε. 10.317.547 8.436.090 -968.444 -642.43 VITA - Μ. Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 10.101.565 9.430.809 1.239.641 1.209.665 Πηγή: επεξεργασία στοιχείων από την ICAP