ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε κατά 3,9% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

 ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε κατά 3,9% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,1%.

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2022, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 10,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,1%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου παραγωγής προϊόντων καπνού σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Αύγουστο 2022 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Αυγούστου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες του Αυγούστου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη- άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου- υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,9% τον μήνα Αύγουστο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 5,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 4,3% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής επίπλων.

2. Από τη μείωση:

• Κατά 5,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 9,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη- άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου- υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης και λοιπών ορυχείων και λατομείων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ