ΙΟΒΕ: Άνοδος στον δείκτη οικονομικού κλίματος

ΙΟΒΕ: Άνοδος στον δείκτη οικονομικού κλίματος


Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και στο Λιανικό εμπόριο, η οποία αντιστάθμισε τη νέα εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης,

 

Σε ανοδική πορεία δείκτης οικονομικού κλίματος επέστρεψε τον Οκτώβριο καθώς διαμορφώθηκε στις 112,4 μονάδες.
Η ενίσχυση προήλθε από σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και στο Λιανικό εμπόριο, η οποία αντιστάθμισε τη νέα εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, σε συνέχεια της αρνητικής τάσης της από τον Ιούνιο, αλλά και την ήπια υποχώρηση στον κλάδο των Κατασκευών.
Η αυξημένη κίνηση στο λιανικό εμπόριο και η παρατεταμένη ισχυρή άνοδος του τουρισμού, είναι βασικές αιτίες αυτών των τάσεων.
Εξάλλου, η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο συνεχίζουν να μεγεθύνονται με υψηλούς ρυθμούς, στηρίζοντας τη βιομηχανική παραγωγή.

Σημειώθηκε όμως νέα επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τάση που συνεχίζεται για πέμπτο μήνα.
Αυτή η εξέλιξη που έχει πλέον συστηματικά χαρακτηριστικά αντανακλά την ανησυχία των νοικοκυριών για το πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή τους μετά την πανδημία και καθώς τα περιθώρια για άμεσα μέτρα στήριξης αντικειμενικά εξαντλούνται.
Πλέον ενσωματώνεται και προβληματισμός για την άνοδο των τιμών στην ενέργεια και άλλα αγαθά, καθώς και για την εξέλιξη της πανδημίας, με νέα επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων, ενώ το ποσοστό εμβολιασμού παραμένει χαμηλό.
Εφόσον συνεχιστούν αυτές οι τάσεις, είναι πιθανή μια σημαντική κλιμάκωση προσεχώς των επιπτώσεών τους, στα νοικοκυριά όπως και τις επιχειρήσεις.
Ήδη παρουσιάζονται δυσχέρειες διεθνώς στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, πλήττοντας κυρίως τη βιομηχανία και χώρες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές.
Σε ό,τι αφορά την πανδημία, η επόμενη δυναμική της σε συνδυασμό με τα δεδομένα από τον εμβολιασμό, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το αν θα είναι αναγκαία μέτρα που θα αποτρέψουν μια νέα έξαρση.
Μαζί με την άμβλυνση των τρεχόντων προβλημάτων, οι αποφάσεις πολιτικής και οι μεταρρυθμιστικές τομές προσεχώς μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις συνθήκες της νέας κανονικότητας και να προετοιμάσουν τη οικονομία για την επόμενη περίοδο.

Αναλυτικότερα:

στη Βιομηχανία, το ελαφρά αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση μεταστράφηκε και διαμορφώθηκε σε θετικά επίπεδα, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ήπια και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν ελαφρά.
στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή μεταβλήθηκαν αισθητά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώθηκαν.  στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται αισθητά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά.
στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διατηρήθηκαν υψηλά και ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης ενισχύθηκαν ήπια.
στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύονται ελαφρά και περισσότερο οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντός ενός έτους, ενώ παράλληλα επιδεινώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και υποχωρεί η πρόθεση για αποταμίευση.


Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, στις 112,9 (από 106,9 τον Σεπτέμβριο) μονάδες, επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (95,4 μον.) και το δεύτερο μεγαλύτερο από τον Απρίλιο του 2007.
Από τις μεταβλητές του δείκτη, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση στράφηκε εκ νέου σε θετικό, το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε ήπια, ενώ το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκε ελαφρά.


α) Σε ότι αφορά το επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ήπια θετικά διαμορφώθηκε ο οριακά αρνητικός δείκτης του προηγούμενου μήνα, στις +8 μονάδες από -3 μονάδες τον Σεπτέμβριο, με το 17% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 25% να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε στις +23 μονάδες (από +19), με το 35% (από 31%) των επιχειρήσεων να προβλέπει αύξηση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 12% εκ νέου μείωσή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο αποκλιμακώθηκε ήπια και διαμορφώθηκε στις +3 (από +6) μονάδες, με το 16% (από 18%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 13% να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Οκτώβριο αποκλειστικά ανοδικές τάσεις: οι θετικές εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο ενισχύθηκαν σημαντικά στις +29 (από +16) μονάδες, οι ήπια αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού μεταστράφηκαν σε θετικές, στις +7 (από -1) μονάδες, ενώ παράλληλα, οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν περαιτέρω και διαμορφώθηκαν στις +35 μονάδες (από +24).
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν αισθητά, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις +34 μον. από +23 και το 41% (από 36%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα, ενώ το 7% (από 13%) μείωσή τους. Παράλληλα, ο θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκε, στις +43 από +32 μονάδες, με το 48% (από 43%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξησή τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 4,7 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να εξασθενεί οριακά, στο 77,6% από 77,8%.
ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση βελτιώθηκε αισθητά, στις +12 μονάδες (από +6 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να ενισχύεται στο 17% (από 8%) και το 5% να αναμένει υποχώρησή της.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε, στις +35 (από +31) μονάδες, με το 52% (από 61%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και ένα 42% (από 35%) να αναμένει άνοδό τους.
θ) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 45% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, από ένα 15% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και την ανεπάρκεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μόλις το 6% άλλους συγκυριακούς λόγους.
ι) Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων ενισχύθηκαν ήπια έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια αγορά (+19 από +15 μον. ο δείκτης) και την αγορά της ΕΕ (+17 από +13 μον. το ισοζύγιο), ενώ βελτιώθηκαν οριακά στις λοιπές αγορές (+12 από +11 μον. ο δείκτης).
κ) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται ισχυρή ενίσχυση στους σχετικούς δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Ιουλίου προς τις λοιπές χώρες (+38 από +22 μονάδες.), ηπιότερη αλλά σημαντική προς την ΕΕ (+46 από +35 μον.), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή προς τις βαλκανικές χώρες (+18 από +15 μον.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ