Πάτησαν γκάζι οι τιμές των διαμερισμάτων στο 3ο τρίμηνο

Πάτησαν γκάζι οι τιμές των διαμερισμάτων στο 3ο τρίμηνο

Με ετήσιο ρυθμό 1,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές των διαμερισμάτων σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ στο 3ο τρίμηνο η ετήσια αύξηση φτάνει το 9,1%.

 

Αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 9,0% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 9,2% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 2,0% και 1,6% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 11,9% στην Αθήνα, 8,5% στη Θεσσαλονίκη, 6,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,8%, 1,1%, 0,8% και 1,1% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 9,3% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,8%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)

2017

2018 *

2018 *

2019 *

γ΄

δ΄*

α΄*

β΄*

γ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

59,0

60,0

60,2

60,9

62,4

64,4

65,7

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,0

1,8

2,3

3,0

5,3

7,7

9,1

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

60,7

61,9

62,1

62,9

64,4

66,4

67,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-0,8

2,0

2,7

3,2

5,3

7,9

9,0

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

57,9

58,9

59,1

59,6

61,2

63,2

64,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,2

1,6

2,0

2,9

5,3

7,6

9,2

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

56,2

57,8

58,3

59,0

60,8

63,8

65,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,0

2,8

3,6

4,9

7,5

11,2

11,9

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

54,5

55,1

54,8

56,0

58,2

59,1

59,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,4

1,1

1,3

2,3

6,6

7,7

8,5

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

61,6

62,1

62,1

62,5

63,5

64,7

66,3

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,1

0,8

0,8

1,2

2,6

4,2

6,9

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,1

64,8

64,8

65,3

66,5

67,7

68,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-0,7

1,1

1,6

1,7

3,3

4,6

6,3

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

149,6

152,2

153,0

154,4

158,4

163,6

167,3

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,1

1,8

2,4

3,3

5,7

7,9

9,3

* Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ