Γιατί "κουρεύτηκε" το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016

Αγωνία για τις πιθανές επιπτώσεις στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2017

Γιατί "κουρεύτηκε" το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016

 Μικρότερο ήταν τελικά το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναθεωρήθηκε από το 3,9% του ΑΕΠ, στο 3,7% του ΑΕΠ, ήτοι στα 6,4 δισ. ευρώ, από 6,9 δισ. ευρώ. Μοιραία κινήθηκε προς τα κάτω και το "μνημονιακό πλεόνασμα" με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 3,8% από 4,2% που είχε υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία του περασμένου Απριλίου. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για την περυσινή χρήση καθώς η υπεραπόδοση είναι πάλι τεράστια, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στη χρήση του 2017. 

Στην πρώτη μέτρηση που είχε δημοσιοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο γινόταν λόγος για πρωτογενές πλεόνασμα 6,937 δισ. ευρώ με βάση τον κανονισμό ESA 2010. Ετσι το ποσοστό διαμορφωνόταν σε 3,9% του ΑΕΠ, πολλαπλάσιο δηλαδή του μνημονιακού στόχου (0,5% του ΑΕΠ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέτρηση έχει διαφοροποιήσεις από αυτή που γίνεται με βάση το πρόγραμμα προσαρμογής.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 2016 το χρέος ήταν υψηλότερο κατά περίπου 2% του ΑΕΠ (στο 180,8% από 179% του ΑΕΠ που υπολογιζόταν τον Απρίλιο) και το ΑΕΠ του 2016 ήταν τελικά χαμηλότερο σε αξία (στα 174,199 δισ. ευρώ έναντι 175,88 δισ. ευρώ προηγούμενης πρόβλεψης).

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε το 2013 σε 180,65 δισ. ευρώ, το 2014 σε 178,65 δισ. ευρώ, το 2015 σε 176,31 δισ. ευρώ και το 2016 σε 174,19 δισ. ευρώ. Η προηγούμενη εκτίμηση του Απριλίου 2017 τοποθετούσε το ΑΕΠ το 2013 σε 180,65 δισ. ευρώ, το 2014 σε 177,9 δισ. ευρώ, το 2015 σε 175,6 δισ. ευρώ και το 2016 σε 175,8 δισ. ευρώ.

Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2016 εκτιμάται στα 315 δισ. ευρώ, (180,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), από 179% του ΑΕΠ ή 314,89 δισ. ευρώ που ήταν η εκτίμηση του Απριλίου.

Το ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης εμφάνισε έλλειμμα 23,7 δισ. ευρώ το 2013, έλλειμμα 6,4 δισ. ευρώ το 2014, έλλειμμα 10,08 δισ. ευρώ το 2015 και πλεόνασμα 790 εκατ. ευρώ το 2016.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού κατέγραψε έλλειμμα 16,4 δισ. ευρώ το 2013, πλεόνασμα 689 εκατ. ευρώ το 2014, έλλειμμα 3,7 δισ. ευρώ το 2015 και πλεόνασμα 6,4 δισ. ευρώ το 2016. Τα στοιχεία του Απριλίου εμφάνιζαν το πρωτογενές πλεόνασμα στα 6,9 δισ. ευρώ ή στο 3,9% του ΑΕΠ.

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν το 2013 σε 112,3 δισ. ευρώ, το 2014 σε 89,6 δισ. ευρώ, το 2015 σε 94,8 δισ. ευρώ και το 2016 σε 86,59 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν το 2013 σε 88,5 δισ. ευρώ, το 2014 σε 83,2 δισ. ευρώ, το 2015 σε 84,8 δισ. ευρώ και το 2016 σε 87,3 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ