Ποιες νέες ρυθμίσεις φέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Τι ζητάνε οι δανειστές για να μειωθούν τα «κόκκινα» δάνεια

Ποιες νέες ρυθμίσεις φέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός


Η επιτάχυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού καθώς και η πλήρης λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων θα απασχολήσει τις συναντήσεις των δανειστών με την κυβέρνηση.

Οι δανειστές, φέρονται να ζητούν… δρακόντειους όρους για την υπαγωγή ακόμη και μικροοφειλετών στον μηχανισμό, με συνυπολογισμό της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, ενώ στο πακέτο της τρίτης αξιολόγησης θα τεθεί και η αυτοματοποιημένη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις που χρωστούν προς τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

Μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν μπει 7.500 επιχειρήσεις. Πάνω από 700 έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο και 170 έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους και έχουν βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές.

Εκτός από την fast track διαδικασία για ρύθμισες χρεών από 20.000 – 50.000 ευρώ, το υπουργείο Οικονομίας προωθεί στην υπαγωγή των ελευθέρων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Προϋπόθεση και για τα δυο είναι η τρόικα να δώσει την τελική έγκριση.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Για να κριθεί ένας οφειλέτες βιώσιμος και να υπαχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, θα πρέπει να έχει θετικά EBITDA την τελευταία χρήση πριν από την αίτηση ή θετικά EBITDA τα δύο προηγούμενα έτη κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πριν από την αίτηση.

Από την τυποποιημένη πρόταση επίλυσης θα εξαιρούνται οι οφειλέτες των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει κατά 25 φορές την αξία του υπό αναδιάρθρωση χρέους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόταση του οφειλέτη, καθώς και οποιεσδήποτε αντιπροτάσεις για τον διακανονισμό των χρεών από τους πιστωτές που προέκυψαν από μια τυποποιημένη μέθοδο, θα υπόκεινται στους παρακάτω υποχρεωτικούς κανόνες:

- θα περιλαμβάνει τη διαγραφή μόνο των ποσών που αναφέρονται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4469/2017. Αυτό σημαίνει, ότι θα επιτρέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα και ποσοστό 95% των απαιτήσεων του δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν θα γίνεται καμία άλλη διαγραφή στο βασικό τμήμα της οφειλής.

- η προτεινόμενη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 50 ευρώ ανά πιστωτή.

- ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (των τραπεζών, του δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 120ενώ για τους υπόλοιπους πιστωτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 24 δόσεων.

- όσον αφορά στις τράπεζες και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, το επιτόκιο που θα χρεώνεται για την αποπληρωμή του χρέους σε δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3μηνο επιτόκιο Euribor, συν ενός περιθωρίου 5%, συν τη συνεισφορά 0,60% με βάση τον νόμο 128/1975. Εναλλακτικά, θα δίνεται η δυνατότητα να αποπληρώνεται η οφειλή σε 12 άτοκες δόσεις.