Στην «μαύρη λίστα» του… Τειρεσία και οι αφερέγγυοι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

Στην «μαύρη λίστα» του… Τειρεσία και οι αφερέγγυοι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας
Να ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους σχετικά με την φερεγγυότητα των συνδρομητών τους θα έχουν εφεξής οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα, η Αρχή με απόφασή της (υπ’ αριθμόν 28/2017) έδωσε άδεια σε εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο δεδομένων αφερέγγυων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, τύπου «Τειρεσία».

Στην απόφαση της Αρχής επισημαίνεται πως πρόκειται για σύστημα ανταλλαγής πληροφόρησης, το οποίο έχει ως σκοπό την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας για την εξυγίανση των συναλλαγών και την αποφυγή περαιτέρω ζημίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, θα μπορεί να αποφασίσει εάν είναι σκόπιμο να προβεί σε συμπληρωματικά μέτρα με σκοπό την μείωση του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, αλλά και για την προστασία του συνδρομητή (π.χ. να ζητήσει εγγύηση και να καθοδηγήσει κατάλληλα τον υποψήφιο συνδρομητή σε ένα οικονομικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες).

Τα δεδομένα που θα τηρούνται στη «μαύρη λίστα» θα είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ ή ΑΔΤ για ημεδαπό συνδρομητή, ΑΦΜ ή αριθμός διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου και χώρα έκδοσης για αλλοδαπό συνδρομητή. Οι πολίτες, συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, θα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, «α» ή «β».

Οι κατηγορίες αυτές θα περιλαμβάνουν δεδομένα ενεργών συνδρομητών που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 200 ευρώ για διάστημα άνω των 90 ημερών και δεδομένα όσων εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί γι’ αυτό από το δίκτυο ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο μέσω της διαδικασίας φορητότητας αριθμού με μονομερή καταγγελία της σύμβασης χωρίς να πληρώσουν κανέναν λογαριασμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ