Μικρότερη σε σχέση με πέρισυ η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο

Μικρότερη σε σχέση με πέρισυ η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο
Σε 11,05 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο το 2015, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με το 2014 όπου είχε ανέλθει σε 11,38 δισ. ευρώ.Παράλληλα, το 2015 και οι εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ήταν υψηλότερες από το προηγούμενο έτος.

Αυτό προκύπτει από την εξέλιξ η των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και την πορεία των εισπράξεων από τις φορολογικές υπηρεσίες τη οποία παρουσιάζουν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι :

1. Η συνολική εικόνα των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο για το 2015 αποδίδει τη διαχρονική δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος και διαψεύδει (με στοιχεία) όσους μιλούν για «έκρηξη ληξιπρόθεσμων το 2015». Η συνολική αύξηση του ληξιπροθέσμου υπολοίπου κατά την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 υπολογίζεται σε 11,05 δισ. ευρώ, ενώ η μεταβολή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί σε 11,38 δισ. ευρώ.

2. Οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2015, ανέρχονται σε 3,9 δισ.ευρώ, αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2014, οι οποίες υπολογίζονται σε 3,67 δισ. ευρώ.

3. Μετά τα capital controls, το Δημόσιο δεν μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της «Αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» η οποία δόθηκε με την υπ' αριθ. 49214/21.7.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέχρι τις 30.10.2015. Για το έτος 2014, το Δημόσιο μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ώστε να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4. Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους».

«Μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερόμενοι δυσμενείς παράγοντες, συνεχίζεται με στρατηγικό σχέδιο και ρεαλιστικούς στόχους η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα δύσκολου προβλήματος των ληξιπροθέσμων οφειλών» επισημαίνει το υπουργείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ