ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 2,3%

ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 2,3%
Αναμένεται ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αυτό το χρόνο με ρυθμό 2,3%,σε σχέση με πέρισι που άγγιζε μόλις το 1%, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι όποιες αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική και το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με τους δανειστές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ η ανάπτυξη αυτή θα προκύψει από την αύξηση των εξαγωγών κατά 4,5%, την ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης και την κλιμάκωση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αυτές οι προβλέψεις έγιναν χωρίς να ληφθουν υπόψη τις αλλαγές στην έως τώρα ακολουθούμενη πολιτική από τη νέα κυβέρνηση και την αβεβαιότητα για το περιεχόμενο και τοαποτέλεσμα της εφεξής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, η επίδραση των οποίων προς το παρόν δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια.