Οι αφίξεις του Ιουλίου και τα έσοδα του Ιουνίου καταλύτης για τα τουριστικά μεγέθη

 Οι αφίξεις του Ιουλίου και τα έσοδα του Ιουνίου καταλύτης για τα τουριστικά μεγέθη
Από τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τα ακριβή έσοδα του Ιουνίου, που

σύντομα θα δημοσιοποιηθούν, θα καθορίσουν και τη γενικότερη πορεία αφίξεων και των εσόδων για το 2014, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρέας Ανδρεάδης, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι οδεύουμε για νέο ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα, καθώς οι κύριες αγορές, δεξαμενές για τον ελληνικό τουρισμό, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, κινούνται με διψήφια νούμερα ανόδου. Σε ό,τι αφορά την αγορά της Ρωσίας εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση εσόδων ως απόρροια των προσφορών που γίνονται στα τουριστικά πακέτα, προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα περισσότεροι επισκέπτες.

Στο μεταξύ, ο ΣΕΤΕ και το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) προχώρησαν σήμερα στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με σκοπό την υλοποίηση ερευνών σχετικά με τη συμβολή του τουριστικού τομέα στην ελληνική οικονομία.

Πιο αναλυτικά, ο ΣΕΤΕ θα αναθέσει στο ΚΕΠΕ έρευνες ειδικών θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος, την εκπόνηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων, καθώς και τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο ΣΕΤΕ με τα ερευνητικά κέντρα και συμβουλευτικές εταιρείες όπως το ΙΟΒΕ και η McKinsey & Company.

Η συνεργασία ξεκινά άμεσα με την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την εκτίμηση του εισοδήματος που προέρχεται από τον εισερχόμενο τουρισμό και παραμένει εντός της χώρας. Με δεδομένο το γεγονός ότι η αύξηση των εισερχόμενων τουριστών δημιουργεί άμεσα αλλά και έμμεσα έσοδα σε ένα πλήθος εγχώριων δραστηριοτήτων (πχ σίτιση, πολιτιστικές δραστηριότητες, αγορές σε τουριστικά και εμπορικά καταστήματα κ.α.), όπως τονίστηκε, στόχος της συγκεκριμένης μελέτης θα είναι να αποτυπωθεί το ποσοστό των εισερχόμενων εσόδων που παραμένει στη χώρα, σε σχέση με αυτό που επανεξάγεται.

Η έρευνα θα καταγράψει πρωτογενή δεδομένα σχετικά με τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τις τουριστικές εισπράξεις, το προφίλ των τουριστών, το ποσοστό κατανάλωσης τοπικών, εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και τα έσοδα από πολιτιστικές δραστηριότητες, μουσεία, χώρους εστίασης κλπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ