ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 4,9% μειώθηκε ο τζίρος της βιομηχανίας τον Μάϊο

 ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 4,9% μειώθηκε ο τζίρος της βιομηχανίας τον Μάϊο
Κατά 4,9% μειώθηκε σε ετήσια βάση ο τζίρος στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) το Μάιο του 2014, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.


Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 5,5%, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,9% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 57,1%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,6%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.
Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,9% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:
Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,2%.
Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 14,2%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς
Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,2% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 185,5%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,7%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, και μη μεταλλικών ορυκτών.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 14,2% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων
βιομηχανίας, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 12,5%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 14,2%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.
Επίσης, η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 14,2% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους
αγορών ως εξής:
Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 11,4%.
Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 15,2%