Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,4% το 2023 - Καλύτερες επιδόσεις σε ΑΕΠ και πληθωρισμό

Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,4% το 2023 - Καλύτερες επιδόσεις σε ΑΕΠ και πληθωρισμό

Πανευρωπαϊκό ρεκόρ μείωσης χρέους, πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% του ΑΕΠ το 2024

Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,4% φέτος και κατά 1,9% το 2024 λόγω της εγχώριας και της εξωτερικής ζήτησης εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές της προβλέψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα. Στις χειμερινές της προβλέψεις η Κομισιόν εκιτμούσε ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυσσόταν το 2023 με 1,2% και το 2024 με 2,2%.

Ωστόσο, αναφέρει, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά σε σύγκριση με την ανάκαμψη μετά την πανδημία πέρυσι, εν μέσω απώλειας του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και ενός ακόμη αρνητικού ποσοστού αποταμίευσης.

Η συνεχιζόμενη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης μετατοπίζεται από τις μεταρρυθμίσεις προς τις επενδύσεις και, ως εκ τούτου, πρόκειται να διατηρήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ιδίως στις κατασκευές και σε μικρότερο βαθμό στον εξοπλισμό, αντισταθμίζοντας εν μέρει τον αντίκτυπο από τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης.

Η πλήρης ανάκαμψη του διεθνούς τουρισμού στα προ πανδημίας επίπεδα αναμένεται να ενισχύσει τις ελληνικές εξαγωγές. Λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης, η αύξηση των εισαγωγών αναμένεται να υποχωρήσει. Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα αναμένεται να παραμείνει υψηλό παρά την πτώση των τιμών της ενέργειας και τη θετική επίδραση των όρων του εμπορίου.

Το 2024, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται στο 1,9%, σταδιακά συγκλίνοντας προς το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό. Οι επενδύσεις πρόκειται να παραμείνουν βασικός συντελεστής στην αύξηση της παραγωγής, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς από ό,τι το 2021-2023, ενώ οι δαπάνες των νοικοκυριών είναι πιθανό να υποστηριχθούν από την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 9,3% το 2022, αλλά μειώθηκε στο 6,3% έως το 1ο τρίμηνο του 2023. Οι πιέσεις στις τιμές αναμένεται να μετριαστούν περαιτέρω φέτος χάρη στη χαλάρωση των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές καταναλωτή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,2% και 2,4% το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.

Ωστόσο, η καθυστερημένη μετάβαση των υψηλών τιμών της ενέργειας και των τροφίμων σε υπηρεσίες και μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, η οποία έχει γίνει πιο ορατή από το τελευταίο τρίμηνο του 2022, θα ωθήσει τον δομικό πληθωρισμό το 2023. Παρά την αύξηση 9,4% του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2023, οι κίνδυνοι μιας ανοδικής σπείρας μισθών-τιμής εμφανίζονται συγκρατημένοι.Ωστόσο, σημειώνει η Κομισιόν, ανοδικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό προκύπτουν από μια πιο γρήγορη προσαρμογή των μισθών που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει υψηλότερο βασικό πληθωρισμό.

Επιστροφή στο πρωτογενές πλεόνασμα

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2022 αποδείχθηκε σημαντικά χαμηλότερο από το αναμενόμενο, φθάνοντας το 2,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 4,1% του ΑΕΠ που προβλεπόταν το φθινόπωρο. Το πρωτογενές ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ. Αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στα καλύτερα από τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα, ιδίως από τον ΦΠΑ και τους άμεσους φόρους.

Μετά το καλύτερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα το 2022, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να συρρικνωθεί περαιτέρω στο 1,3% το 2023. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των υπόλοιπων μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία (τα οποία εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 1,5% του ΑΕΠ το 2022) και σε σημαντική μείωση του κόστους των μέτρων για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας (από 2,5% του ΑΕΠ το 2022 σε 0,2% το 2023).

Η πρόβλεψη της Κομισιόν μετράει επίσης δύο προσωρινά μέτρα που εισήχθησαν ως απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 0,3% του ΑΕΠ: (α) ένα κουπόνι 35 ευρώ το μήνα για την περίοδο Φεβρουαρίου έως Ιουλίου 2023 για νοικοκυριά που πληρούν ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια και (β) εφάπαξ συνταξιοδοτικό επίδομα για συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη δεν είναι επί του παρόντος αναπροσαρμοσμένη.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 0,6% του ΑΕΠ το 2024, υποδηλώνοντας πρωτογενές πλεόνασμα 2,5%. Η βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου οφείλεται στη σταδιακή κατάργηση των υπόλοιπων ενεργειακών μέτρων έως το 2024. Παρά την προγραμματισμένη αλλαγή των μισθών με εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση 0,2% του ΑΕΠ για το 2024, οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν συνολικά σταθερές βελτιώνοντας έτσι την ισορροπία.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε απότομα το 2022, κυρίως λόγω της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 160,2% του ΑΕΠ το 2023 και στο 154,4% το 2024, βοηθούμενος από τα πρωτογενή πλεονάσματα και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές εξακολουθούν να υπόκεινται σε ανοδικούς και καθοδικούς κινδύνους. Ειδικότερα, οι αρνητικοί κίνδυνοι προέρχονται από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, με κυριότερο τις δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας Δημόσιας Περιουσίας (ΕΤΑΔ). Ανοδικά, εάν συνεχιστεί η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, τα έσοδα θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα από τα αναμενόμενα επί του παρόντος.

Καλύτερη εικόνα στην Ευρώπη

Καλύτερη από το προσδοκώμενο ήταν η επίδοση της ευρωπαϊκής οικονομίας τον περασμένο χειμώνα, γλιτώνοντας τελικά με ηπιότερη ύφεση παρά την επιβάρυνση της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. Εξ ου και ανεβαίνει ελαφρώς η πρόβλεψη για ανάπτυξη φέτος και του χρόνου, η οποία όμως επιβραδύνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαβλέπει πλέον ανάπτυξη 1% το 2023 στην Ε.Ε. από 0,8% στις χειμερινές προβλέψεις, καθώς και 1,7% το 2024 έναντι 1,6% που ανέμενε τον χειμώνα. Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, επίσης ανεβάζει τον πήχυ, αναμένοντας πλέον ανάπτυξη 1,1% και 1,6% για το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.
Παράλληλα, όμως, η Κομισιόν ανεβάζει την πρόβλεψη και για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αναμένοντας πλέον 5,8% φέτος και 2,8% το 2024, δηλαδή ανεβασμένο κατά 0,2% και 0,3% από τις χειμερινές προβλέψεις αντίστοιχα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από το 3,6% του ΑΕΠ το 2022 στο 3,2% το 2023 και 2,4% το 2024. Επίσης, στα ίδια περίπου επίπεδα προβλέπει πως θα κινηθεί η ανεργία, σταθερά στο 6,8% το 2023 και ελαφριά πτώση στο 6,7% το 2024.

Όπως σημειώνει στη σχετική έκθεση η επιτροπή, η ευρωπαϊκή οικονομία απεδείχθη πιο ανθεκτική από το προσδοκώμενο, γεγονός το οποίο επιβράδυνε την τάση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Δεδομένης της κατάστασης, η Κομισιόν τονίζει πως σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιονομική πολιτική. «Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία της πτώσης των ενεργειακών τιμών και να μειώσουν σταδιακά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, ιδίως αυτά που δεν είναι στοχευμένα, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και επίσης να διατηρήσουν τις προσπάθειες μείωσης του πληθωρισμού των αρμόδιων αρχών και να περιορίσουν το ρίσκο εδραίωσης του πληθωρισμού»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ