Κατάσχεση αλιευμάτων που ξεπερνούν τους 21 τόνους

Κατάσχεση αλιευμάτων που ξεπερνούν τους 21 τόνους

Κατέσχεσε 21 τόνους αλιευμάτων το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, από πλοίο το οποίο δεν διέθετε άδεια αλιείας και μεταφοράς αλιευμάτων.

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια αλιευτικής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιμένα Καλών Λιμένων στο αλιευτικό σκάφος "ΑΝΝΙΚΑ ΙΙΙ" σημαίας Γκάμπιας, διαπιστώθηκε ότι το σκάφος είχε καταπλεύσει στον λιμένα Καλών Λιμένων προς ανεφοδιασμό καυσίμων - τροφίμων χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει - αναγγείλει στην οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ επιπλέον δεν διέθετε άδεια αλιείας ή μεταφοράς αλιευμάτων, δεν διέθετε συσκευή δορυφορικού εντοπισμού (VMS) και δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις του να καταγράφει και να αναφέρει δεδομένα αλιευμάτων, καθώς δεν διέθετε ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, δεν διέθετε τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά αλιευμάτων.

Στο σκάφος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναλυτικά είκοσι ένας τόνοι και εκατόν σαράντα κιλά χελιδονόψαρου κόκκινου και χελιδόνα, εβδομήντα δύο κιλά και εξακόσια γραμμάρια γκριζοκαπονιού, ογδόντα επτά κιλά και επτακόσια γραμμάρια λούτσου, δεκατέσσερα κιλά και εξακόσια γραμμάρια ζαγκέτας και τριάντα πέντε κιλά λαγοκέφαλου.

Από την οικεία λιμενική Αρχή κινήθηκε η διαδικασία των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ