Κατασχέθηκαν 198 κιλά ψάρια επειδή ήταν μικρότερα του κανονικού

Κατασχέθηκαν 198 κιλά ψάρια επειδή ήταν μικρότερα του κανονικού

Από την Λιμενική Αρχή τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Εκατόν ενενήντα οκτώ κιλά (198kg) αλιεύματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα, κατά τη διενέργεια ελέγχων στην ιχθυόσκαλα Ν.Μηχανιώνας και ειδικότερα μέσα σε ψυκτικό θάλαμο αίθουσας δημοπράτησης, από στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Ν.Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκατόν ενενήντα οκτώ κιλά (198kg) ψάρια του είδους "SCOMBER SCOMBRUS"(σκουμπρί), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 14-15 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 18 εκατοστών .

Από την Λιμενική Αρχή τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.