Έρχονται τα «περιβαλλοντικά τέλη» και στο νερό (πίνακας)

Έρχονται τα «περιβαλλοντικά τέλη» και στο νερό (πίνακας)

Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης για όλες τις χρήσεις νερού θέτει η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με θέμα την «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», η οποία αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1751/22-052017).

Πρόκειται για υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο με το ν. 3199/2003. Η συγκριμένη Απόφαση έπρεπε να είχε εκδοθεί από το 2010 και αποτελούσε αιρεσιμότητα για τη χώρα στον τομέα των υδάτων. Η μη εκπλήρωσή της θα σήμαινε απώλεια πόρων, ύψους 1,2 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η δημοσίευσή της απελευθερώνει σημαντικές πράξεις προκήρυξης και χρηματοδότησης υποδομών άρδευσης σε όλη την Ελλάδα, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον αν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική για τους καταναλωτές. Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (ύδρευσης) και το νερό για αγροτική χρήση (άρδευσης) συναποτελούν τους κύριους τομείς που καλύπτει η Απόφαση.

Όσον αφορά το νερό ύδρευσης, αναγνωρίζεται το νερό ως φυσικός πόρος που πρέπει να προστατευθεί. Στην κατεύθυνση αυτή, οι πολίτες που θα εφαρμόζουν πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης υδάτων δεν θα επιβαρύνονται με περιβαλλοντικά τέλη. Επίσης, θα προστατεύονται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4019/2011. Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται πρωτίστως με τη μείωση του κόστους και όχι με την εισπρακτική προσέγγιση της αύξησης των τιμολογίων.

Στις περιπτώσεις όμως που αυτό δεν καταστεί εφικτό, επιτρέπονται περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις υπηρεσιών ύδατος, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους. Με αυτό τον τρόπο συνδέεται η βελτίωση της ευημερίας των πολιτών, όπως αποτυπώνεται στο ΑΕΠ, με την όποια πιθανή αύξηση της τιμής του νερού. Σχετικά με το νερό αγροτικής χρήσης, επίσης λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το νερό είναι φυσικός πόρος και βασικό εργαλείο του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αναγνωρίζεται ως κύριος πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα. Οι αγρότες που θα εφαρμόζουν καλές πρακτικές άρδευσης δεν θα επιβαρύνονται με περιβαλλοντικά τέλη, ενώ από την καταβολή περιβαλλοντικών τελών θα εξαιρούνται οι πιο αδύναμοι οικονομικά.

Με βάση το ισχύον τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ, τιμωρούνται όσοι έχουν αυξημένη κατανάλωση νερού καθώς εκτός από το αντίτιμο για το ένα κυβικό που είναι αυξημένο, επιβαρύνονται και με αυξημένα τέλη αποχέτευσης. Μένει να φανεί αν θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο αυτοί που έχουν αυξημένη κατανάλωση. Ο πίνακας με τις χρεώσεις είναι αποκαλυπτικός:

Χρέωση ΕΥΔΑΠ ανά 90 ημέρες ανάλογα με την κατανάλωση
ΚατανάλωσηΚόστος νερούΑποχέτευσηΣύνολο
106,963,9810,93
158,935,614,54
2012,558,5821,13
2516,1611,5527,72
3019,7814,5334,31
3523,417,5140,9
4027,0120,4847,5
4530,6323,4654,09
5034,2426,4360,68
5537,8629,4167,27
6041,4832,3973,86
7062,1649,41111,56
8082,8366,42149,26
90110,9489,55200,49
100139,87113,36253,23
110172,41140,15312,56
120208,57169,91378,48
130244,73199,67444,4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ