Προστασία των καταναλωτών στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων

Προστασία των καταναλωτών στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων
Δεσμεύσεις για καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων ανέλαβαν οι πέντε μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου ύστερα από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Οι εταιρίες είναι οι Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz και Sixt και ορισμένες από τις κυριότερες βελτιώσεις για τις οποίες υπήρξε δέσμευση, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή είναι οι εξής:

- Βελτίωση της διαφάνειας των ηλεκτρονικών κρατήσεων: α. Σαφέστερες πληροφορίες για όλες τις υποχρεωτικές επιβαρύνσεις και το πρόσθετο κόστος των προαιρετικών επιλογών, β. Σαφέστερες πληροφορίες για τους κυριότερους όρους και τις απαιτήσεις όσον αφορά την ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που χρεώνονται στην κάρτα του καταναλωτή.

- Καλύτερη ενημέρωση κατά την κράτηση όσον αφορά την προαιρετική παραίτηση και τα ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τους, των εξαιρέσεων και των εφαρμοζόμενων υπερβάσεων.

- Βελτιωμένες και διαφανέστερες πολιτικές για τα καύσιμα.

- Σαφέστερες και δικαιότερες διαδικασίες επιθεώρησης οχημάτων.

- Βελτιωμένες πρακτικές είσπραξης επιπλέον επιβαρύνσεων από τους πελάτες: Δίνεται δυνατότητα στους καταναλωτές να αμφισβητήσουν τυχόν υλικές ζημίες προτού καταβάλουν τη σχετική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας Αθηνά Κοντογιάννη οι καταγγελίες για θέματα ενοικίασης αυτοκινήτου που δέχθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο αυξήθηκαν ραγδαία την τελευταία διετία από σχεδόν 1.050 καταγγελίες το 2012, σε πάνω από 1.750, το 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ