ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 1,8% ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο (Διάγραμμα)

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 1,8% ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο (Διάγραμμα)
Μειωμένος κατά 1,8% εμφανίζεται ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον φετινό Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2014, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οΕναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτήκατά τον μήνα Απρίλιο 2015 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2015 παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης επίσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2013 – Απριλίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,6%, έναντι μείωσης 1,2%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Δείτε στο διάγραμμα που ακολουθεί την εξέλιξη των ετήσιων μεταβολών (%) του Εναρμονισμένoυ Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ