Δικαστική επιτυχία για ελεύθερο επαγγελματία με δάνειο σε συνάλλαγμα

Δικαστική επιτυχία για ελεύθερο επαγγελματία με δάνειο σε συνάλλαγμα
Δικαστική νίκη πέτυχε ελεύθερος επαγγελματίας από την Κοζάνη, ο οποίος είχε λάβει δάνειο σε συνάλλαγμα. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης, με την υπ' αριθμόν 342/2014 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

που κατέθεσε ο δανειολήπτης, υποχρεώνοντας την τράπεζα να δεχθεί την καταβολή των μηνιαίων δόσεων με την αρχική ισοτιμία μέχρι τη συζήτηση της κύριας αγωγής και την έκδοση οριστικής αποφάσεως.

Η παραπάνω απόφαση έρχεται σε συνέχεια ανάλογης απόφασης του Πολυμελούς ΠρωτοδικείουΞάνθης (υπ' αριθμόν 23/2014 ), που έκανε δεκτή την αγωγή συνταξιούχου αστυνομικού, πλην όμως στην περίπτωση αυτή δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και κατά συνέπεια ο δανειολήπτης εδώ θα μπορέσει να καταβάλει τη δόση του δανείου με την αρχική ισοτιμία μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης (με αναδρομική ισχύ).