Απόφαση σώζει κύρια κατοικία άνεργων δανειοληπτών

Απόφαση σώζει κύρια κατοικία άνεργων δανειοληπτών
Απόφαση - οξυγόνο, του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για  οικογένεια ανέργων δανειοληπτών, όπου η σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργη, με ένα ανήλικο τέκνο.

Και οι δύο σύζυγοι χρωτούν σε τράπεζες, ο σύζυγος σε τρεις και η σύζυγος σε δύο δάνεια ως εγγυήτρια του συζύγου της, με συνολικό ύψος οφειλής και των δύο ποσού 126.172 ευρώ.

Η απόφαση αφορά:

α) Τον σύζυγο δανειολήπτη 38 ετών, άνεργο, ο οποίος λαμβάνει 193,20 ευρώ ετησίως, από γεωργικό εισόδημα, χωρίς άλλη πηγή εισοδήματος. Για την διαβίωση αυτού και της οικογένειάς του συνδράμεται από τους γονείς του.

β) Την σύζυγο 33 ετών, μακροχρόνια άνεργη, με μηδενικό εισόδημα.

Συνολικά το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας είναι σχεδόν ανύπαρκτο, αφού στην οικογένεια εισέρχεται ΜΟΝΌ το ποσό των 193,20 ευρώ ετησίως.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι:

Για τον σύζυγο:

α) κύρια κατοικία 120 τ.μ που είναι και η κύρια κατοικία της οικογένειας.
β) αγροτεμάχιο, 2.330 τ.μ, με ελαιόδενδρα
γ) Ι.Χ, χαμηλής εμπορικής αξίας
δ) μοτοποδήλατο

Για τη σύζυγο: δεν διαθέτει στο όνομα της" Κανένα περιουσιακό στοιχείο"

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των καταναλωτών - δανειοληπτών, πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο.

α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ κάθε μέτρο εκτέλεσης κατά της κύριας κατοικίας της οικογένειας, επιφάνειας 120 τ.μ ιδιοκτησίας 100% του συζύγου,
β) ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους αιτούντες να καταβάλλουν μηνιαίως επί μια τετραετία το ποσό των 50,00 ευρώ, προς την μία πιστώτρια τράπεζα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
γ) ΧΟΡΗΓΕΙ "περίοδο χάριτος" τετραετία για την διάσωση της κατοικίας
δ) ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον σύζυγο, για την διάσωση της κατοικίας, αρχής γενομένης από 1-5-2018 και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης στην καταβολή μηνιαίας δόσης των (εκατό) 100,00 ευρώ.

Για την Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη της, η απόφαση αυτή θεωρείται σταθμός, μιας και το Δικαστήριο των Χανίων αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας των αιτούντων και παράλληλα ρύθμιση του χρέους για μια τετραετία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ