Άφησες απλήρωτο το χαράτσι της ΔΕΗ; Έρχεται ο...Θεoχάρης

Άφησες απλήρωτο το χαράτσι της ΔΕΗ; Έρχεται ο...Θεoχάρης
Άφησες απλήρωτο κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ; Δεν πλήρωσες, είτε επειδή το ξέχασες είτε επειδή δεν είχες χρήματα, τον λογαριασμό που περιελάμβανε την τελευταία δόση από το χαράτσι της ΔΕΗ έτους 2013; Πολύ σύντομα θα βρεθείς αντιμέτωπος με τους ηλεκτρονικούς «κυνηγούς κεφαλών» του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι αφού κάνουν τις «ηλεκτρονικές διασταυρώσεις» θα αρχίσουν να αποστέλλουν τα ειδοποιητήρια …δια υπόθεσή μας

Ανατρέχουμε σε απόφαση του 2013 που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων για να δούμε τι μας περιμένει. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτές τις ημέρες, η ΔΕΗ αποστέλλει τους λογαριασμούς που περιλαμβάνουν την τελευταία δόση από το χαράτσι της ΔΕΗ. Όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εφορία καθώς η ΔΕΗ έχει εντολή να στείλει τα στοιχεία τους στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Να τι λέει η απόφαση: «Aν δεν καταβληθεί το τέλος, εν όλω ή εν μέρει, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την ημερομηνία λήξης πληρωμής της τελευταίας δόσης του ΕΕΤΑ, διαγράφουν το οφειλόμενο κατά την ημερομηνία αυτή ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των υπόχρεων και αποστέλλουν κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του οφειλόμενου ποσού του ΕΕΤΑ., να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις των καταναλωτών για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση ΕΕΤΑ., στις οποίες περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. του καταναλωτή, το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, εφόσον αυτά είναι γνωστά, ο αριθμός παροχής και η διεύθυνση του ακινήτου, το συνολικό ποσό του τέλους που έχει βεβαιωθεί, το ποσό που έχει καταβληθεί και το υπόλοιπο – οφειλόμενο ποσό».

Πρακτικά, είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρυσι, ολίγον διαφοροποιημένη. Πέρυσι, η ΔΕΗ έστειλε τα απλήρωτα ποσά σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία με αποτέλεσμα, να βρεθούν να χρωστάνε …2,6 εκατομμύρια πολίτες. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πληρώσει εκπρόθεσμα το λογαριασμό της ΔΕΗ και βρέθηκαν να χρωστάνε επειδή η ΔΕΗ πήρε τα λεφτά που προορίζονταν για τον φόρο και τα συμψήφισε με τα χρήματα για τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Το ίδιο θα συμβεί και φέτος με τη διαφορά ότι δεν θα υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Θα παίζει ρόλο η ημερομηνία λήξης του κάθε λογαριασμού. Ο μόνος τρόπος για να μην μπλέξετε με την εφορία είναι να έχετε εξοφλήσει όλο το ΕΕΤΑ του 2013 μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ο οποίος θα σας καλεί να πληρώσετε τη δόση «5 από 5».

Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβετε το ειδοποιητήριο από τη γενική γραμματεία Εσόδων και τον επικεφαλής της το κ. Θεοχάρη για να πληρώσετε όλο το ποσό και μάλιστα εφάπαξ. Και αν δεν τον κάνετε; Θα μπείτε και εσείς (ενδεχομένως για μια ακόμη φορά) στον μακρύ κατάλογο των οφειλετών του δημοσίου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε... Κατασχέσεις μισθών, καταθέσεων κλπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ