Το νερό νεράκι ακόμη και στο εμφιαλωμένο είπαν οι καταναλωτές λόγω κρίσης

Το νερό νεράκι ακόμη και στο εμφιαλωμένο είπαν οι καταναλωτές λόγω κρίσης
Οχι στο εμφιαλωμένο νερό λένε οι περισσότεροι καταναλωτές, αφού η τιμή του -κυρίως στο περίπτερο-παραμένει ακόμη υψηλή.


Η ζήτηση των εμφιαλωμένων νερών χαρακτηρίζεται από εποχικότητα και επηρεάζεται κυρίως από τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης (αφίξεις αλλοδαπών), αλλά και την ανεπάρκεια του υδροδοτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Η Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου σημειώνει σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: «Η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (σε λίτρα) αυξήθηκε την περίοδο 1990-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 12%. Το 2009 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σημαντικά (αύξηση μόλις 2%), ενώ από το 2010 η αγορά παρουσιάζει πτωτική πορεία. Ειδικότερα, τα έτη 2011 και 2012 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 8,1% και 6,5% αντίστοιχα. Η καθοδική πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2013, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, εφόσον τα εισαγόμενα καλύπτουν ελάχιστο ποσοστό της αγοράς, παρουσιάζοντας διαρκώς μείωση τα τελευταία έτη. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα».
Η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών, αποσπώντας μερίδιο της τάξεως του 73%. Ακολουθεί με διαφορά η κατηγορία των επιτραπέζιων νερών με 23% και η κατηγορία των ανθρακούχων με 4% περίπου.
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα η οποία έχει συρρικνώσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, έχει οδηγήσει στη μείωση των συνολικών πωλήσεων του κλάδου των super markets, τα τελευταία χρόνια.
Οι καταναλωτές είτε περιορίζουν τις αγορές τους είτε στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις. Ως εκ τούτου, παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας (private label) εις βάρος των “branded” προϊόντων. Το ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων p-l στις συνολικές πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών (σε αξία) μέσω των super markets εκτιμάται μεταξύ 12%-15% παρουσιάζοντας ανοδικές τάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ