Καρτέλ σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών – Πώς γινόταν οι συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι»

Καρτέλ σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών – Πώς γινόταν οι συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι»
Την ύπαρξη καρτέλ στην αγορά φροντιστηρίων ξένων γλωσσών οι οποίοι καθόριζαν με συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι» τις τιμές των διδάκτρων, ανακάλυψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 855.356 ευρώ.

Μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα σε συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Κιλκίς, Σερρών και Βόρειας Ελλάδας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού «έβγαλε λαβράκια».
Όπως προέκυψε οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων είχαν καθορίσει ενιαίες τιμές στα δίδακτρα ενώ παράλληλα έθεταν περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών τους.

Έβαζαν περιορισμούς μέχρι και στην διαφήμιση των μελών τους

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών με βάση σειρά αποφάσεων αλλά και συστάσεων των καταστατικών τους οργάνων, με ρυθμίσεις στα καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας και σε άλλα εσωτερικά τους έγγραφα για διάστημα που ξεπερνά τη δεκαετία ακολουθούσαν πρακτικές καρτέλ. Μεταξύ άλλων υποχρέωναν τα μέλη τους να τηρούν ελάχιστες τιμές διδάκτρων αλλά και να ακολουθούν υποχρεωτικά περιορισμούς στη χορήγηση εκπτώσεων προς τους πελάτες τους, γεγονός που δημιουργούσε στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Επιπλέον συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητάς τους όπως είναι οι ρήτρες μη ανταγωνισμού, ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, ακόμα και περιορισμούς στη διαφημιστική δραστηριότητα των μελών τους.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναλόγως της σοβαρότητας και διάρκειας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από κάθε σύλλογο ξεχωριστά, επιβλήθηκαν και τα σχετικά πρόστιμα λαμβανομένου υπόψη και του συνολικού κύκλου εργασιών των μελών κάθε ένωσης.


Τα πρόστιμα

Στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Ηρακλείου, που αριθμεί 168 μέλη, επιβλήθηκε πρόστιμο 378.902 ευρώ, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας με 205 μέλη, πρόστιμο 267.084, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Σερρών με 73 μέλη πρόστιμο 85.229, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Χανίων με 118 μέλη 83.037 ευρώ και, τέλος, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Κιλκίς με 33 μέλη πρόστιμο 41.104 ευρώ.
Μάλιστα για πρώτη φορά η Επιτροπή αποφάσισε ότι εάν κάθε σύλλογος ιδιοκτητών στον οποίον επιβάλλεται το πρόστιμο δεν μπορεί να το πληρώσει, υποχρεούται να συγκεντρώσει εισφορές από τα μέλη του προκειμένου να καλύψει το ποσό, δηλαδή κάνει τα μέλη υπόλογα για τις αποφάσεις και τις πρακτικές των συλλόγων τους.
Επίσης αποφάσισε να απευθύνει σύσταση και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Europalso ενώ αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις που είχαν προταθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Palso ότι δεν θα παρεμβαίνει και δεν θα θέτει περιορισμούς στη διοργάνωση και συμμετοχή σε εξετάσεις γλωσσομάθειας σε μαθητές φροντιστηρίων που δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ