Τα πολλαπλά πρόσωπα του management και ο Bob Dylan

Τα πολλαπλά πρόσωπα του management και ο Bob Dylan
Αρκετοί νέοι μας αλλά και αυτοί που ακόμα αισθάνονται νέοι υπό τις παρούσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες ψάχνουν για μια θέση απασχόλησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να συνοψίσει θέματα που εγείρονται σε μια συνέντευξη εξεύρεσης εργασίας, μεταξύ ενός υποψήφιου και ενός συμβούλου ανθρώπινου δυναμικού ή προϊστάμενου ανθρώπινου δυναμικού μιας διεθνής εταιρείας, όπου ο διάλογος γίνεται σε μια ειλικρινή βάση και από τα δύο μέρη για να καταλήξει σε ένα λογικό αποτέλεσμα αποδοχής ή απόρριψης ενός υποψηφίου.

Η Διοίκηση (management) ανεξάρτητα επιπέδου στελέχωσης έχει πολλαπλές όψεις. Αφορά το στυλ, τεχνικές, θεωρίες, λειτουργίες, εργαλεία , ηγεσία και το σύνηθες πρόβλημα που προκύπτει σε μία συνέντευξη σχετίζεται πώς μπορεί κάποιος υποψήφιος να συλλάβει και να εκφράσει όλα αυτά που απαιτούνται σε μια θέση κατά την εφαρμογή των λειτουργιών Διοίκησης.

Έμπειρα άτομα, κατά την διάρκεια συνεντεύξεων, έχουν την ικανότητα να μπλοφάρουν (bluff) ελέγχοντας τις αντιδράσεις τους παραμένοντας έτσι σε μια καλή ανταγωνιστική θέση υποψηφίων. Για να το επιτύχουν, όμως, ακόμα και οι καλύτεροι μπλοφαρόδοι απαιτείται μία προετοιμασία γενικότερης γνώσης και αντίληψης (conceptual knowledge and undertstanding) των θεμάτων Διοίκησης και λειτουργίας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ενεργεί μία επιχείρηση.

Η Διοίκηση και ορισμένα θέματα που καλύπτει δεν χρειάζονται εισαγωγή. Αυτό επειδή αποτελούν θέματα ρουτίνας ακόμα και στην καθημερινότητας μας. Ορισμένα άτομα έχουν μια ικανότητα να υπεισέρχονται σε ένα τομέα λειτουργίας μίας επιχείρησης είτε παρακολουθώντας τους προϊστάμενους τους είτε μελετώντας συνόψεις ή πλήρη βιβλιογραφία στα διάφορα θέματα Διοίκησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το διαδίκτυο και ορισμένοι υποψήφιοι που ψάχνουν για μία θέση ενημερώνονται, σε τακτική βάση επενδύοντας χρόνο για έρευνα και μελέτη. Ένας αποτελεσματικός τρόπος που ο Kenichi Ohmae, γκουρού διοίκησης, συνιστά είναι η προετοιμασία ενός εβδομαδιαίου άρθρου, η συχνή αλληλογραφία με συναδέλφους στελέχη μίας επιχείρηση και ή συχνή ανταλλαγή απόψεων με ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια ή επιτροπές εργασίας.


Τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα πρόσθετο μέσο ενημέρωσης προπαρασκευής και έρευνας για θέσεις εξεύρεσης εργασίας.


Οι Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού «ΣΑΔ» εκπαιδεύονται να ξεχωρίζουν υποψήφιους σε θέσεις διοίκησης οι οποίοι λόγω έλλειψης διοικητικών γνώσεων μπλοφάρουν κατά την διάρκεια συνεντεύξεων.
Συνήθως οι υποψήφιοι κατηγοριοποιούνται από τους «ΣΑΔ» σε τρείς βασικές ομάδες:-
(α) Υποψήφιοι που είναι γεννημένοι ηγέτες για Διευθυντικές Θέσεις
(β) Υποψήφιοι που θα επιτύχουν να γίνουν ηγέτες για Διευθυντικές Θέσεις
(γ) Υποψήφιοι που έχουν Διοικητική ώθηση χωρίς όμως να διακρίνονται για τις ηγετικές ικανότητες τους.

Πώς όμως ένας υποψήφιος μπορεί κατά την συνέντευξη να μπλοφάρει, ξεπερνώντας την παρατηρητικότητα ενός έμπειρου «ΣΑΔ». Πολύ λίγοι πιθανοί υποψήφιοι σκέφτονται αρκετά για τις ενέργειες (actions), τους στόχους (targets) και τα κίνητρα (motivations) τους.Καθένας μας που αφιερώνει μέρος της εργάσιμης ημέρας του σε κάποια σκέψη για το θέμα Διοίκησης μπορεί κατάλληλα να αυξήσει τις ικανότητες του πάνω από τον κανόνα ή δείκτη μέτρησης των «ΣΑΔ», ειδικότερα αν επιδεικνύει κάποια στοιχεία ειλικρίνειας. Η ειλικρίνεια δεν βλάπτει παρά μόνο εκείνους που προσποιούνται τον ειλικρινή Γκωτιέ. Άρα για να μπλοφάρει κάποιος πρέπει να μπορεί να παύσει να είναι ειλικρινές ελέγχοντας όμως τις αντιδράσεις του. Παρά να προσπαθείτε, σχεδόν το αδύνατο, ένας υποψήφιος καλύτερα πρέπει να γνωρίζει βασικές έννοιες στα παρακάτω θέματα:-

-Τις λειτουργίες διοίκησης που είναι:

(α) Λήψη αποφάσεων,(β) Επικοινωνία (γ) Προγραμματισμός και Οικονομική παρακολούθηση (δ) Ανάλυση αποκλίσεων (variances), (ε) Στελέχωση (στ) Βιομηχανοποίηση (η) Προώθηση/Πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών (θ) Καθοδήγηση (ι) Συμμόρφωση στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης (κ) Διαχείριση χρόνου.


-Την στελέχωση μιας Διοικητικής Ομάδος που συνήθως είναι:

(α) Τα Διευθυντικά στελέχη διαχείρισης, παραγωγής, πωλήσεων (β) Το εργατικό προσωπικό (γ) Οι πωλητές (δ) Οι λογιστές και (ε) Οι σύμβουλοι όπως π.χ. οι ελεγκτές.

- Όψεις Διοίκησης (management facets) που είναι διαφορετικές από τις λειτουργίες (activities) μίας επιχείρησης όπως (α) Στατιστική παρακολούθηση για έλεγχο και αποφυγή λαθών (β) Κερδοφορία (γ) Ταμειακή διαχείριση (δ) Ασφάλιση των λειτουργιών μίας επιχειρησιακής μονάδες (ε) Απόδοση επενδύσεων (στ) Περιορισμού φορολογικής επιβάρυνσης (η) Πρόσθεση αξίας σε μια επιχείρηση (θ) Αναδιοργανώσεις και Μετατροπές (ι) Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Στυλ Διοίκησης που στις μορφές του συγκαταλέγονται: (α) Οι θεωρίες Χ και Υ (β) Η ηγεσία που συνήθως συζητείται σε βάθος σε μια συνέντευξης όταν λείπει από ένα οργανισμό (γ) Η Εξυπνάδα όταν χρησιμoποιείται κατά ένα παραγωγικό τρόπο, (δ) Καινοτομία που σχεδόν είναι θέμα που εγείρεται σε μία συνέντευξη και αποτελεί επίσης θέμα καθημερινής συζήτησης σε επιχειρήσεις.
Μπορεί η φύση να μην σας έχει δώσει μια ελκυστική εικόνα. Αυτό που δεν πρέπει να το αφήσετε αμελείτο είναι το βιογραφικό σας. Φροντίστε να παρουσιάσετε ένα βιογραφικό με σωστές γραμματοσειρές, με συγκεκριμένο στοιχειοθέτησης, που θα δίνει την καλύτερη σας εικόνα.
Η δύναμη αληθινά να καταλάβετε το πρόσωπο στην άλλη πλευρά του γραφείου είναι το σημαντικότερο σας όπλο.


Ο Αμερικανός τραγουδιστής Bob Dylan σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του μας
«Επιθυμώ ότι για μόνο για μια φορά να μπορούσατε να σταθείτε μέσα στα παπούτσια μου.» Όλοι δεν θέλουμε αυτό από τους άλλους; Είναι εκείνη η βαθιά κατανόηση ποιοι είμαστε, τι έχουμε περάσει και όλες τις πιέσεις και περιορισμούς που όλοι μας περνούμε»
"I wish that for just one time you could stand inside my shoes." Don't we all want this from others? It's that deep understanding of who we are, what we've been through, and all the pressures and constraints we're under.
Καλές επιτυχίες σε Όλους Σας.

Γιάγκος Χαραλάμπους F.C.C.A*
[*είναι ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνικός σύμβουλος της UHYAxon – Ορκωτοί Ελεγκτές, Πρώην Α' αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου. Email: [email protected]